web analytics

MedicalFacts

MedicalFacts wordt mede mogelijk gemaakt met steun van:
astrazeneca 728 x 90 longpas
0

Veni’s en Vidi’s toegekend aan medewerkers UMC St Radboud

Redactie Medicalfacts/ Janine Budding 12 August, 2008
NWO heeft aan zes medewerkers van het UMC St Radboud een Vidi-subsidie toegekend. Deze bedraagt maximaal 600.000 euro en is bestemd voor onderzoekers die na hun promotie een aantal jaren onderzoek op postdocniveau hebben verricht. Zij behoren tot de beste tien à twintig procent van hun vakgebied.
Eén medewerker krijgt een Veni-subsidie, van maximaal 208.000 euro. Veni-kandidaten zijn geselecteerd vanwege hun opvallende en origineel talent voor het doen van vernieuwend wetenschappelijk onderzoek.
De Veni- en Vidi-subsidies maken samen met de Vici-subsidie deel uit van de Vernieuwingsimpuls, opgezet in samenwerking tussen NWO, het Ministerie van OCW, de KNAW en de universiteiten.

Roshan Cools
Dr. Roshan Cools van de afdeling Psychiatrie krijgt een Vidi-beurs voor een project naar het effect van medicijnen die dopamine reguleren. Dopamine is één van de stoffen die ervoor zorgen, dat de mens zich flexibel aan steeds veranderende omgevingsfactoren kan aanpassen. Tussen individuen bestaan echter grote verschillen in de effecten van medicijnen die dopamine reguleren. Ook per taak zijn deze effecten verschillend. Het onderzoek van Cools is gericht op de mechanismen in de hersenen die aan deze verschillen ten grondslag liggen.

Anneke den Hollander
Dr. Anneke den Hollander van de afdeling Antropogenetica krijgt een Vidi voor onderzoek naar maculadegeneratie, de voornaamste oorzaak van slechtziendheid bij ouderen. Zij zoekt samen met collega’s van Antropogenetica en Oogheelkunde naar erfelijke factoren die ten grondslag liggen aan maculadegeneratie. Doel is het ontstaan van de ziekte beter te begrijpen en mogelijk nieuwe aangrijpingspunten voor therapie ontdekken.

Roy Kessels
Ook prof.dr. Roy Kessels heeft een Vidi gekregen. Hij heeft zowel een aanstelling bij de afdeling Medische Psychologie van het UMC St Radboud als bij de RU.
Informatie kan kortdurend in ons geheugen worden vastgehouden, maar ook langdurig worden opgeslagen. Kessels onderzoekt hoe deze twee geheugensystemen betrokken zijn bij het vormen van nieuwe herinneringen en op welke manier deze processen verstoord raken bij patienten met geheugenstoornissen.

Jan Koenderink
Dr.ir. Jan Koenderink van de afdeling Farmacologie/Toxicologie krijgt een Vidi om hartmedicijnen, ontwikkeld uit pijlgif, te onderzoeken. Zij komen ook van nature in ons lichaam voor. Onder zijn leiding zullen biochemici en toxicologen de eigenschappen van deze stoffen bestuderen om hun uiteenlopende effecten te verklaren. Met deze kennis kunnen in de toekomst wellicht nieuwe medicijnen worden ontwikkeld.

Ronald van Rij
Dr. ir. Ronald van Rij van de afdeling Medische Microbiologie krijgt een Vidi voor onderzoek naar het afweersysteem. Mensen en andere gewervelde dieren hebben een geraffineerd en complex afweersysteem om ziektemakers zoals virussen te bestrijden. Ongewervelde dieren worden ook door virussen geïnfecteerd, maar er is nagenoeg niets bekend over hun immuunsysteem. De onderzoekers bestuderen afweermechanismes tegen virussen, in het bijzonder RNA interferentie, in de fruitvlieg.

Annette Schenck
Dr. Annette Schenck van de afdeling Antropogenetica ontvangt de Vidi voor haar onderzoek naar mentale retardatie (verstandelijke beperkingen), één van de grootste onopgeloste medische problemen van onze tijd. Het project maakt gebruik van de fruitvlieg als model om systematsich de cellulaire en ontwikkelingsbasis van mentale retardatie te ontrafelen en om het pas te effenen voor nieuwe diagnostische en behandelingsstrategieen voor deze grote groep aandoeningen.

Hanneke van Laarhoven
Dr. Hanneke van Laarhoven van de afdeling Medische Oncologie ontvangt één van de 116 toegekende VENI-subsidies. Zij doet onderzoek naar de signalen uit het lichaam die borstkankercellen stimuleren om te groeien. Met een nieuw middel wil zij de antenne voor één van deze signalen blokkeren. Borstkankerpatienten die baat bij deze behandeling kunnen hebben, worden geselecteerd met verschillende beeldvormende technieken.
Comments are closed.

Login to your account

Can't remember your Password ?

Register for this site!

Protected by Sabre. 6787 aliens stopped.