web analytics

MedicalFacts

MedicalFacts wordt mede mogelijk gemaakt met steun van:
astrazeneca 728 x 90 longpas
0

Klink is het niet eens met TNO: niet vergoeden van de sta-op-stoel gaat niet 43 miljoen euro extra kosten

Redactie Medicalfacts/ Janine Budding 2 September, 2008
De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, dr. A. Klink is weliswaar u bekend met het bericht “sta-op-stoel houdt thuiszorg weg”? Maar de Minister is het niet eens met TNO “tegenover de twintig miljoen euro bezuiniging staan geen extra 43 miljoen euro aan ”


Hij baseert zich daarbij op het advies van het College voor Zorgverzekeringen (CVZ). Het CVZ is van mening dat de sta-opstoel een nuttige voorziening is, maar meent op basis van het criterium ‘algemeen gebruikelijk’/’voor eigen rekening’ dat het geen noodzakelijk te verzekeren zorg is. Volgens het CVZ is een stoel die voldoet aan de normale ergonomische eisen algemeen gebruikelijk.

Een sta-op-stoel is niet algemeen gebruikelijk maar de aanschafkosten zijn vergelijkbaar met die van een normale stoel. Burgers kunnen dus in plaats van een gewone stoel ook een sta-op-stoel kiezen.


Daarmee hoeft er geen aanspraak te worden gedaan op de thuiszorg. Een sta-op-stoel kan inderdaad een goede aanschaf zijn waarmee burgers langer op een prettige manier thuis kunnen blijven wonen. Dat wil echter niet zeggen dat een sta-op-stoel onder de aanspraak van de Zorgverzekeringswet moet vallen en daarmee voor collectieve financiering in aanmerking komt. Klink is dus niet voornemens alsnog gehoor te geven aan de motie van Agema. Aangezien hij de stelling van TNO niet deelt, ziet hij ook geen reden om alsnog gehoor geven aan uw motie om de sta-op-stoel als verzekerde prestatie aan te blijven merken.
Comments are closed.

Login to your account

Can't remember your Password ?

Register for this site!

Protected by Sabre. 6787 aliens stopped.