web analytics

MedicalFacts

MedicalFacts wordt mede mogelijk gemaakt met steun van:
astrazeneca 728 x 90 longpas
0

Zes beroepsverenigingen gaan toegang de zorg vanuit Centra voor Jeugd en Gezin regelen

Guus Schrijvers, Oud-Hoogleraar Public Health & Gezondheidseconoom 22 January, 2012
Zoals bekend bieden Centra voor Jeugd en Gezin toegang tot bureaus jeugdzorg, kinderpsychiatrie, gespecialiseerde jeugdzorg en andere voorzieningen van de Awbz en de Wmo. Zes beroepsverenigingen hebben  aan het ministerie van VWS aangeboden om die toegang beter vorm te geven en de versschillende criteria samen te voegen. De zes organisaties zijn de Artsen Jeugdgezondheidszorg Nederland, de Nederlandse Vereniging voor maatschappelijk werk, de Belangenvereniging Medewerkers Bureau Jeugdzorg, het Nederlands Instituut van Psychologen, de Nederlandse Vereniging van Pedagogen en Onderwijskundigen en de Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland, fractie Jeugd. Zij willen de toegang regelen door onder meer bestaande professionele richtlijnen te integreren. Zij onderscheiden twee soorten toegangsroutes: die naar lichte vormen van zorg en die naar gespecialiseerde zorg. Verder zou elke CJG een multidisciplinair overleg moeten opzetten rond deze twee trajecten.

Al deze informatie staat te lezen in een brief van de genoemde beroepsorganisaties aan de directeur-generaal Jeugd en Maatschappelijke Zorg, Drs. M.P. van Gastel. Ik ontving de brief dezer dagen van de vice-voorzitter van één van deze organisaties. In de Masterclass Leiding geven in en rond CJG’s besteedt ondergetekende uitgebreid aandacht aan de toegangsregulering vanuit de CJG’s. Meer informatie over deze Masterclass vind je via de agenda onderaan deze nieuwsbrief.
Comments are closed.

Login to your account

Can't remember your Password ?

Register for this site!

captcha image

Protected by Sabre. 6787 aliens stopped.