web analytics

MedicalFacts

MedicalFacts wordt mede mogelijk gemaakt met steun van:
astrazeneca 728 x 90 longpas
0

IGZ inspecteur: Digitaal uitwisselen van gegevens: ja dat kan zonder wetswijziging

Redactie Medicalfacts/ Janine Budding 19 February, 2012
Ron Boumans werkt bij de Inspectie Gezondheidszorg (IGZ) en is daar Programmadirecteur Publieke Gezondheid. Hij mailt naar aanleiding van deze berichten: “Een van de acht voorwaarden die wij voorstaan is één systeem voor informatie uitwisseling in de ketenzorg. Dat betekent voor één veelpleger – 1 plan, 1 kind – 1 plan, dat alle gegevens voor ketenpartners zoals CJG, leerplichtambtenaar, GGZ, veiligheidshuis, bureau jeugdzorg etc etc terug te vinden zijn in één  informatie uitwisselingssysteem. Wij weten dat zoiets mogelijk is zonder de bestaande relevante wetgeving te overtreden. Vele ketenpartners gaan er echter nog van uit dat de privacy wetgeving en het beroepsgeheim één  systeem onmogelijk maken. Hier heerst nog een groot gebrek aan de juiste informatie hetgeen leidt tot koudwatervrees en afwezigheid van ketenzorg. Mogelijk dat jullie congres op 8 mei over digitaal berichtenverkeer in de zorg hier aandacht aan kan besteden.”. Tot zover Boumans, die naar het Julius congres verwijst met de lange titel: “Digitaal berichtenverkeer in de zorg: hoe nu verder met het technisch schakelpunt, de veiligheid en de goede voorbeelden?” 

Het is het derde congres in de reeks “Samen Innoveren Loont”. Het vindt plaats op de Universiteit Utrecht. Het onderwerp dat Boumans aansnijdt, komt aan de orde in de inleiding van mr. Ivo Sinram. Het komt ook terug in twee andere lezingen: Jan Vesseur is hoofd onderzoek en innovatie bij de Inspectie Gezondheidszorg. Onder zijn leiding vond in 2011 een onderzoek plaats naar de kwaliteit van het berichtenverkeer in de gezondheidszorg. In zijn workshop doet hij verslag hierover. Wiebe Jan Lubbers is een ervaren huisarts In Almere. Hij onderzocht de kwaliteit van verwijsbrieven van huisartsen en terugverwijsbrieven van specialisten in zijn stad. Hij werd af en toe niet vrolijk: soms was er sprake van screen dumping. Dan weer kwam het digitale bericht per gewone mail of telefoon aan zonder identificatie van de ontvanger. Hij doet verslag en suggestie voor verbetering op basis van zijn onderzoek. Klik hier als je aan dit congres wilt deelnemen.
Tagged with: , ,

Comments are closed.

Login to your account

Can't remember your Password ?

Register for this site!

captcha image

Protected by Sabre. 6787 aliens stopped.