web analytics

MedicalFacts

MedicalFacts wordt mede mogelijk gemaakt met steun van:
astrazeneca 728 x 90 longpas
1

Dagbesteding en rollators kunnen ook uit AWBZ en Wmo

Guus Schrijvers, Oud-Hoogleraar Public Health & Gezondheidseconoom 8 April, 2012
Als ik met mijn kinderen naar de Efteling ga, wordt dat een duur dagje. Dan ben ik een paar honderd euro kwijt. Dat geldt voor iedere burger: voor tijdsbesteding overdag geef je geld  uit, en soms heel veel. Ook zieke burgers in verzorgings- en verpleeghuizen willen overdag  wat doen, net als iedereen. Dat komt niet door hun aandoeningen. Daarom moet dagbesteding niet uit de AWBZ betaald worden. Dat is zuur voor degenen die krap bij kas zitten. Dat is het ook voor mensen met weinig geld die buiten een verpleeghuis of verzorgingshuis verblijven: die hebben geen  geld voor leuke dagbestedingen zoals een uitje naar de  Efteling. Daarom is er geen reden om op hoge leeftijd een recht op dagbesteding te creeren dat uit de AWBZ wordt gehonoreerd. Laten we daarom de kosten voor dagbesteding privatiseren en niet meer dekken uit de AWBZ. Dan blijft er voldoende geld beschikbaar voor verzorging en verpleging van bijvoorbeeld ouderen met dementie.

Deze harde, maar ook dappere woorden sprak de arts Mieke Draijer. Zij is voorzitter van Verenso, de Vereniging van Specialisten Ouderengeneeskunde. In het dagelijks leven is zij medisch directeur van een grote, Friese aanbieder van verpleging en verzorging. Zij deed haar uitspraken tijdens een levendig congres over de toekomst van de AWBZ, de Wmo en de indicatiestelling. Daaraan namen bijna 300 professionals uit het hele land deel. Het vond plaats op de Universiteit Utrecht, en wel op donderdag 5 april. Kort na de inleiding van Draijer gaven arts Bert Boer en ondergetekende een workshop voor circa dertig congresdeelnemers. Boer is lid van de Raad van  Bestuur van het College voor Zorgverzekeringen (CVZ). Aan de orde kwam in de discussie de vraag of patienten zelf rollators en andere goedkope hulpmiddelen moeten gaan betalen. De workshop deelnemers vonden van wel. De AWBZ hoeft daarvoor niet op te draaien. Want elke levensfase heeft zo zijn eigen kosten. Wie bijvoorbeeld kleine kinderen heeft, betaalt zelf de kinderwagen. De Zorgverzekeringswet betaalt die niet als onderdeel van de verloskundige zorg. De Power Point Presentatie van Mieke Draijer en andere sprekers tref je over een week aan op de website www.juliusacademy.nl/events.


Tagged with: , , ,

Comments (1)

  1. LS! Bovenstaande pleidooi wordt niet door cijfers geadstrueerd. Bovendien vind ik de argumentatie erg “licht” om zomaar de dagbesteding uit de AWBZ te schrappen. GGz cliënten met bijv de diagnose schizofrenie krijgen inderdaad ook dagbesteding uit de AWBZ. Veel krijgen deze mensen al niet. Ik hoop dat de schrijver van bovenstaande ondoordachte stukje dit met excuses intrekt.

Login to your account

Can't remember your Password ?

Register for this site!

Protected by Sabre. 6787 aliens stopped.