web analytics

MedicalFacts

MedicalFacts wordt mede mogelijk gemaakt met steun van:
astrazeneca 728 x 90 longpas
0

Bezuinigingen Catshuis zorgelijk voor patiënt en apotheker

Redactie Medicalfacts/ Janine Budding 23 April, 2012
Regeringspartijen en PVV hadden in het Catshuis overeenstemming bereikt over het invoeren van een eigen bijdrage van 9 euro per recept met een plafond bedrag van 380 euro per patient per jaar. De KNMP is het daar van harte mee oneens.
Met de val van het kabinet Rutte op 23 april zijn de regeringspartijen met gedoogpartner PVV na 8 weken beraad in het Catshuis er niet in geslaagd te komen tot een bezuinigingspakket voor de komende jaren. Weliswaar is het Catshuisberaad mislukt, maar het waarschijnlijk demissionaire kabinet zal naar verwachting wel nieuwe bezuinigingen aankondigen voor het jaar 2013.

9 euro per receptregel drempel voor kwetsbare groepen
De eigen bijdrage van 9 euro per recept werpt een drempel op voor de meest kwetsbare groepen in de Nederlandse samenleving, zoals chronisch zieken en ouderen. Deze groepen maken veelvuldig gebruik van de farmaceutische zorg van de apotheek en worden financieel gedupeerd, indien deze maatregel daadwerkelijk wordt ingevoerd. De eigen bijdrage voor medicijnen komt bovenop de andere zorgkosten die chronische patienten en ouderen moeten maken en staat haaks op het solidariteitsbeginsel. Apothekers zijn voorstander van transparante, lage prijzen en deze maatregel maakt het huidige systeem juist ondoorzichtiger.

Alternatieven
Er zijn naar de mening van de KNMP alternatieve bezuinigingsmaatregelen mogelijk. Deze alternatieven moeten wat de KNMP betreft niet gericht zijn op het besparen op de farmaceutische zorg die de apotheker en het apotheekteam aan patienten leveren. De alternatieven moeten eerder worden gezocht in het nog doelmatiger voorschrijven en gebruik van medicijnen.De KNMP wil dan ook zo snel mogelijk in constructief overleg treden met de Kamer en het kabinet om te praten over deze alternatieven.

Gevolgen apotheker
Op dit moment is nog onduidelijk wat de gevolgen van de voorgenomen maatregel in de apotheek zullen zijn. De KNMP volgt de ontwikkelingen hieromtrent nauwlettend en zal de beroepsgroep informeren over het verdere verloop ervan.

Actie KNMP
Vanwege de implicaties van deze bezuinigingsregel roept de KNMP vandaag het kabinet en de Kamer op alternatieve bezuinigingsmaatregelen in overweging te nemen.

Bron: KNMP
Tagged with: ,

Comments are closed.

Login to your account

Can't remember your Password ?

Register for this site!

Protected by Sabre. 6787 aliens stopped.