web analytics

MedicalFacts

MedicalFacts wordt mede mogelijk gemaakt met steun van:
astrazeneca 728 x 90 longpas
0

150.000 euro voor betere zorg met vrijwilligers

Redactie Medicalfacts/ Anke 24 April, 2012
De zorgorganisaties die deelnemen aan het programma Zorg Beter met Vrijwilligers – Fase 2 krijgen elk – 10.000 van Fonds Nuts(red. naam verzekeraar verwijderd). Daarmee kunnen zij hun plannen voor vernieuwing van vrijwilligerswerk binnen de eigen organisatie verwezenlijken.
Vrijwilligers zijn hard nodig om de zorg menselijk en betaalbaar te houden en zullen een steeds grotere rol gaan spelen in de (langdurende) zorg. Dit vraagt niet alleen van de vrijwilligers een andere houding, maar ook van zorgorganisaties en zorgmedewerkers. Het werken aan succesvol samenspel tussen vrijwilligers en beroepskrachten is het doel van dit programma.

Innovatieve ideeen
De vijftien organisaties zijn koplopers als het gaat om het werken met vrijwilligers in de zorg. Ze bouwen voort op de kennis die is opgedaan in Zorg beter met Vrijwilligers – Fase 1. De innovatieve ideeen uit de eerste fase zijn nu uitgewerkt. Fonds Nuts(red. naam verzekeraar verwijderd) beoordeelde de ideeen en gaf de zorgaanbieders elk – 10.000 voor de uitvoering. Zelf investeren de organisaties ook geld en uren in de projecten.

In deze fase staat implementatie en borging van de innovaties centraal en is er veel aandacht voor scholing van vrijwilligers en beroepskrachten. Vilans en MOVISIE ontwikkelen daarvoor materialen, samen met de deelnemers. Zij leren van elkaar, door uitwisseling van ervaringen en tips en werkbezoeken in elkaars organisatie.

Verschillende invalshoeken
De kracht van het programma zit erin dat elke zorgorganisatie methoden ontwikkelt voor het thema waarin zij al het verst gevorderd zijn. De deelnemers delen de ontwikkelde methoden en aanpak met de andere organisaties. Voorbeelden van thema’s zijn de inzet van contactpersonen voor vrijwilligers, trainingen over samenwerking , psychiatrische clienten als vrijwilliger bij ouderen, fondsenwerving als maatschappelijke stage voor scholieren, een film over vrijwilligers in kleinschalige woonvormen, het ontwikkelen van beleid voor reïntegranten als vrijwilliger of het beter koppelen van welzijnsvragen van clienten aan het aanbod van vrijwilligers.

De deelnemers
De organisaties (externe link) zijn: Vitalis – Eindhoven, Vilente – Ede, ZZWD – Dwingelo, Careyn – Naaldwijk, Cordaan – Amsterdam, Florence – Den Haag, De Twentse Zorgcentra – Enschede, SGL – Sittard, De Zorggroep – Venlo, De Omring – Hoorn, Laurens, Liduina – Rotterdam, Vierstroom – Oudewater, Flevozorg – Lelystad, Visio – Echten, Laurens, De Elf Ranken – Barendrecht.

Samenwerking
In Zorg Beter met Vrijwilligers Fase 2 is een vervolgproject van Vilans, MOVISIE en Fonds Nuts(red. naam verzekeraar verwijderd). Fonds Nuts(red. naam verzekeraar verwijderd) biedt financiele ondersteuning voor projecten in de gezondheidszorg in Nederland en initieert ook eigen projecten. Met dit Fase 2-project wil het Fonds een impuls geven om de kwaliteit van leven van patienten en clienten in de intramurale ouderen- en gehandicaptenzorg te verbeteren. De keuze voor dit thema komt voort uit de wetenschap dat de bijdrage van vrijwilligers in de zorg steeds belangrijker wordt: zij zijn van grote betekenis voor de kwaliteit van leven van patienten en clienten.

bron: Vilans


Comments are closed.

Login to your account

Can't remember your Password ?

Register for this site!

captcha image

Protected by Sabre. 6787 aliens stopped.