web analytics

MedicalFacts

MedicalFacts wordt mede mogelijk gemaakt met steun van:
astrazeneca 728 x 90 longpas

VWS

0

Begroting Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2014

Redactie Medicalfacts/ Janine Budding 17 September, 2013

De Nederlandse gezondheidszorg behoort tot de beste van Europa, maar de forse stijging van de zorguitgaven zet de solidariteit – de basis van een goed functionerend stelsel – onder druk; zeker tegen de achtergrond van de economische crisis en de verslechterde toestand van de overheidsfinanciën. Structurele aanpassingen zijn noodzakelijk. Minister Edith Schippers en staatssecretaris Martin… Continue Reading »

0

Annemiek van Bolhuis nieuwe directeur Volksgezondheid en Zorg bij het RIVM

Redactie Medicalfacts/ Janine Budding 8 August, 2013

Per 1 oktober is drs. Annemiek van Bolhuis MBA de nieuwe directeur Volksgezondheid en Zorg bij het RIVM. Zij volgt daarmee dr. ir. Moniek Pieters op die in oktober start als directeur Publieke Gezondheid bij GGD Gelderland-Zuid. Annemiek van Bolhuis (1961) zet zich vanaf het begin van haar loopbaan in voor de publieke zaak met… Continue Reading »

0

Onderhandelaarsakkoord over toekomst ggz

Redactie Medicalfacts/ Janine Budding 23 July, 2013

Afgelopen maandag hebben partijen in de ggz-sector een onderhandelaarsakkoord bereikt met het ministerie van VWS over de toekomst van de ggz. Dit akkoord maakt onderdeel uit van de andere akkoorden die de minister van VWS heeft gesloten in de curatieve zorg om de taakstelling van € 1 miljard te realiseren. Voor de ggz betekent dit… Continue Reading »

0

Mantelzorgcompliment afgeschaft

Redactie Medicalfacts/ Janine Budding 23 July, 2013

Per 1 januari 2015 houdt het huidige mantelzorgcompliment op te bestaan. Dit blijkt uit de brief ‘Versterken, verlichten en verbinden’ van staatssecretaris Van Rijn (VWS) die afgelopen zaterdag naar de kamer is gegaan. Gemeenten worden verantwoordelijk voor het waarderen en erkennen van mantelzorgers, maar een financiële compensatie voor mantelzorgers ontbreekt in de nieuwe plannen. Mezzo… Continue Reading »

0

PVV: vragen over het onderzoek naar de inzet van mystery guests

Redactie Medicalfacts/ Janine Budding 19 July, 2013

Vragen van het lid Agema (PVV) aan de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het onderzoek naar de inzet van mystery guests. 1.) Wat is uw reactie op het rapport dat suggereert dat mystery guest een mager resultaat geboekt hebben? (*) 2.) Hoe heeft dit kunnen gebeuren, zeker gezien de 10 miljoen euro die… Continue Reading »

0

Groei zorguitgaven verder teruggeschroefd, extra besparing van circa 1 miljard

Redactie Medicalfacts/ Janine Budding 16 July, 2013

Onderhandelingsresultaten Schippers met ziekenhuizen, medisch specialisten, zelfstandige behandelcentra, GGZ en huisartsen Minister Edith Schippers (VWS) heeft vandaag onderhandelingsresultaten bereikt met ziekenhuizen, medisch specialisten, GGZ, huisartsen, zorgverzekeraars en patiëntenorganisaties. Deze komen erop neer dat het groeipercentage van de zorguitgaven verder wordt teruggebracht: naar 1,5% in 2014 en 1% per jaar van 2015 tot en met 2017…. Continue Reading »

0

Schippers boekt vooruitgang Europese ‘zwarte lijst’

Redactie Medicalfacts/ Janine Budding 12 July, 2013

Europa opener over disfunctionerende artsen In EU-verband is afgesproken dat landen elkaar per 2015 actief gaan waarschuwen wanneer een medisch beroepsbeoefenaar een beroepsverbod of bevoegdheidsbeperkende maatregel opgelegd heeft gekregen in de lidstaat waar hij werkzaam is. Nederland heeft vooruitlopend daarop met een aantal landen bilaterale afspraken gemaakt om elkaar actief te informeren over disfunctionerende artsen… Continue Reading »

0

Minister Schipper weet niet wie de eigenaar is van Slotervaart Ziekenhuis

Redactie Medicalfacts/ Janine Budding 19 April, 2013

Minister van Volksgezondheid Edith Schippers (VVD) weet niet wie de eigenaar van het Amsterdamse Slotervaartziekenhuis is, dat schrijft de minister donderdag in antwoord op Kamervragen van de SP. SP-Kamerlid Renske Leijten vroeg een interpellatiedebat aan over de eigenaren van het Slotervaartziekenhuis. Ze wil weten van wie het ziekenhuis nu is. Volgens Leijten is in 2006… Continue Reading »

0

VWS’ers gaan weer in 2013 op stage!

Redactie Medicalfacts/ Janine Budding 29 March, 2013

Net als de voorgaande twee jaren gaan medewerkers van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) in 2013 weer op stage! Kennis delen en ervaring op doen in de praktijk: het lopen van een stage kan bijdragen aan een kwaliteitsverbetering van het werk in het veld en het bijbehorende beleid. Het ministerie van VWS… Continue Reading »

Login to your account

Can't remember your Password ?

Register for this site!

Protected by Sabre. 6787 aliens stopped.