web analytics

MedicalFacts

MedicalFacts wordt mede mogelijk gemaakt met steun van:
astrazeneca 728 x 90 longpas

VWS

0

Congres WMO en Welzijn Nieuwe Stijl 2010

Redactie Medicalfacts / Alida Budding - Hennink 26 May, 2010

De Wet maatschappelijke ondersteuning, opvolger van de Welzijnswet, bestaat nu drie jaar. Uitgangspunten als actief burgerschap, ketensamenwerking en de nieuwe welzijnswerker kunnen inmiddels op brede erkenning rekenen. Donderdag 27 mei vindt het Congres WMO en Welzijn Nieuwe Stijl 2010 plaats op locatie NBC Blokhoeve in Nieuwegein. Jet Bussemaker, voormalig staatssecretaris van VWS, is nog altijd… Continue Reading »

0

VWS legt eigen beleid langs de lat

Redactie Medicalfacts/ Janine Budding 24 May, 2010

Ruimte voor zorgprofessionals en instellingen stimuleert innovatie In Den Haag is het eerste Werken aan de Zorg-rapport over Kosten & Kwaliteit gepresenteerd. Op basis van een brede consultatie onder bestuurders in de zorg wordt daarin een aantal conclusies getrokken. Zo blijkt uit de inventarisatie dat veranderd inkoopbeleid en transparantie zorgaanbieders stimuleren om beter te presteren…. Continue Reading »

0

Doden door gebruik van namaakgeneesmiddelen

Redactie Medicalfacts/ Janine Budding 20 May, 2010

Het gebruik van namaakgeneesmiddelen die via internet worden besteld stijgt explosief, ondanks het feit dat deze neppillen grote risico’s voor de volksgezondheid met zich mee brengen en het gebruik ervan zelfs kan leiden tot de dood. Dit werd vanmorgen uitgebreid gepresenteerd tijdens een persbijeenkomst in Amsterdam. Alleen al in de maanden oktober en november van… Continue Reading »

0

Ombudsman uit zorgen over aanhoudende problemen bij CVZ

Redactie Medicalfacts/ Janine Budding 18 May, 2010

De Nationale ombudsman, Alex Brenninkmeijer, heeft in een brief aan de Raad van Bestuur van het CVZ zijn zorgen geuit over de aanhoudende problemen bij de organisatie. Sinds eind 2007 ontvangt de ombudsman regelmatig klachten die samenhangen met de grote achterstand in de afhandeling van jaarafrekeningen van in het buitenland woonachtige Nederlanders. In zijn brief… Continue Reading »

0

NVZ: voorstel Klink op dit moment onuitvoerbaar

Redactie Medicalfacts/ Janine Budding 29 April, 2010

Het voornemen van demissionair minister Klink (VWS) om per 2011 het bestuur van ziekenhuizen volledig verantwoordelijk te maken voor de honoraria van medisch specialisten is op dit moment onuitvoerbaar. De NVZ zal het voorstel van Klink binnenkort bespreken in een ledenraadpleging. Het voorstel van minister Klink roept veel vragen op. Het is bijvoorbeeld niet duidelijk… Continue Reading »

0

Ministers Verburg en Klink adviseren slechts in zake antibioticaresistentie

Redactie Medicalfacts/ Janine Budding 9 April, 2010

In drie jaar tijd moet het gebruik van antibiotica in de veehouderij zijn teruggebracht naar het niveau van 1999. Dat is een reductie van 50%. De ministers Gerda Verburg van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) en Ab Klink van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) komen tot deze conclusie in verband het deskundigenadvies dat is opgesteld… Continue Reading »

0

NZa: ‘Zorg op afstand’ krijgt vervolg

Redactie Medicalfacts/ Janine Budding 9 April, 2010

Ervaringen zorg via beeldscherm positief Het experiment ‘zorg op afstand’ eindigt per 1 juli 2010. Omdat de resultaten positief zijn, mogen deelnemende zorgaanbieders na beeindiging van het experiment de kosten voor deze vorm van zorg blijven declareren tot 1 januari 2012. In de tussentijd bekijkt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) samen met Actiz en VWS op… Continue Reading »

Login to your account

Can't remember your Password ?

Register for this site!

Protected by Sabre. 6787 aliens stopped.