Turken het ongezondst

Array

In vergelijking met autochtone Nederlanders hebben mensen uit de vier grootste allochtone groepen (Surinamers, Antillianen, Turken en Marokkanen) naar eigen zeggen meer gezondheidsklachten. Zij voelen zich ook minder gezond dan autochtone Nederlanders. Vooral Turken melden meer gezondheidsklachten.Aan respondenten werd een lijst in de eigen taal voorgelegd met een veertigtal veel voorkomende gezondheidsklachten. Turken hebben de veertien dagen voorafgaand aan het onderzoek last van gemiddeld zeven verschillende klachten, autochtone Nederlanders ervaren gemiddeld vier klachten. De soort klachten verschilt niet veel. Zowel door Nederlanders als door Surinamers, Antillianen, Turken en Marokkanen worden moeheid en hoofdpijn het meest genoemd. Van de Nederlanders ervaart 81% de eigen gezondheid als (zeer) goed. Van de vier grootste allochtone bevolkingsgroepen geeft 61% aan een (zeer) goede gezondheid te hebben, maar slechts iets meer dan de helft van de Turken (53%) voelt zich (zeer) goed gezond.
Sommige chronische aandoeningen komen vaker voor onder deze allochtone groepen, zoals suikerziekte, andere aandoeningen komen minder vaak voor, zoals kanker. Maar er zijn grote verschillen in het voorkomen van chronische aandoeningen tussen de verschillende allochtone groepen onderling.

Dit blijkt uit de Tweede Nationale Studie; een omvangrijke studie naar ziekten en verrichtingen in de huisartspraktijk die in opdracht van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) is uitgevoerd door het NIVEL in samenwerking met het RIVM. Voor het onderzoek zijn ruim 12.500 Nederlanders ondervraagd en gegevens verzameld uit 104 huisartspraktijken die deel uitmaken van het Landelijk Informatie Netwerk Huisartsenzorg (LINH).
Bron : nivel.nl

Recente artikelen