Niet gecategoriseerd

Internet-consult huisarts vrijgesteld van BTW

Array

Staatssecretaris Wijn geeft in een besluit aan dat een online arts-patiënt contact, dat voldoet aan de hiervoor opgestelde KNMG-richtlijn, vrijgesteld is van BTW.Op grond van de Wet op de Omzetbelasting zijn de diensten door artsen vrijgesteld. Het moet daarbij gaan om prestaties die door de arts persoonlijk worden verricht en die als de gezondheidskundige verzorging van de mens zijn aan te merken. Dit is het geval als er een rechtstreeks contact is tussen de arts en de patiënt, waarbij de arts aan de hand van specifiek op die patiënt gericht onderzoek een diagnose stelt en zo nodig een specifiek op die patiënt gericht medisch advies verstrekt. Een online arts-patiënt contact, dat voldoet aan een daarvoor opgestelde KNMG-richtlijn, is een geïntegreerd onderdeel van de gezondheidskundige verzorging van de mens door een arts zoals hiervoor omschreven. De vrijstelling is dan van toepassing. In een ander besluit wordt aangegeven dat het door een ondernemer zorgdragen voor de telefonische bereikbaarheid van (huis)artsen niet is vrijgesteld van BTW. De ondernemer draagt zorg voor de telefonische bereikbaarheid van de arts en presteert daarmee jegens de arts en niet jegens de patiënt.