Mensen willen vooral een ziekenhuis met een goede reputatie

Consumenten staat heel duidelijk voor ogen wat zij een ideaal ziekenhuis vinden: een ziekenhuis met personeel van onbesproken reputatie, op maximaal 15 minuten afstand van hun huis en met een spoedeisende hulpdienst die 7×24 uur geopend is.Wanneer consumenten gevraagd wordt deze verschillende aspecten tegen elkaar af te wegen, blijkt dat zij die reputatie van het personeel het allerbelangrijkste vinden. Minder belangrijk vinden ze de lengte van de wachtlijsten, de parkeergelegenheid, en de grootte van het ziekenhuis. Dit blijkt uit onderzoek van het Consumentenpanel Gezondheidszorg. Het Consumentenpanel Gezondheidszorg is een project van het NIVEL dat wordt gefinancierd door het Ministerie van VWS. Het bestaat uit circa 1500 huishoudens. De consumentenpanelleden krijgen twee tot vier keer per jaar een vragenlijst voorgelegd over actuele en beleidsrelevante thema’s en over hun mening over en ervaringen met de gezondheidszorg.
Bron : Nivel

Recente artikelen