Capgemini begeleidt VWS bij landelijke implementatie medische dossiers

Capgemini begeleidt de landelijke implementatie van het Elektronisch Medicatie Dossier (EMD) en het Waarneemdossier voor Huisartsen (WDH).Het Ministerie van VWS gunde deze opdracht aan de marktgroep Gezondheidszorg van Capgemini Consulting Services. De invoering van elektronische dossiers in de zorg staat volop in de (politieke) belangstelling. De invoer van dit EMD is de opstap naar de integrale invoering het Elektronisch Patiënten Dossier (EPD). VWS wil op gebied van EMD en WDH snel resultaten zien en heeft Gijs de Vries, vice president bij Capgemini Consulting Services, daarom aangesteld als implementatiemanager.

De invoering van de elektronische dossiers draagt bij aan de verhoging van de gezondheids- en welzijnswinst van patiënten. De burger krijgt meer vertrouwen in de zorg doordat communicatiefouten zoals de verkeerde medicatiegegevens of het ontbreken van de medicatielijst kunnen worden voorkomen. Ook dragen elektronische dossiers bij aan kostenbesparing doordat (medicatie)gegevens snel, betrouwbaar en elektronisch worden gedeeld. Zodoende hoeven gegevens ook slechts éénmalig ingevoerd te worden.

De implementatiemanager is verantwoordelijk voor de coördinatie van de invoering van het EMD en het WDH. Hij stelt in overleg met alle betrokken partijen een ‘spoorboekje’ samen. Het gaat hierbij om vier sporen:

  • De realisatie van een Landelijk Schakelpunt (LSP) voor de zorgsector, waarlangs alle elektronische zorgcommunicatie gaat lopen, plus een aantal eerste gebruikers. In eerste instantie wordt hierbij gefocust op het EMD en het WDH.
  • Het gebruik van de UZI-pas (Unieke Zorgverleners Identificatie), waarmee zorgverleners zich kunnen identificeren.
  • De volledige beschikbaarheid van het Burger Service Nummer (BSN) het unieke identificatienummer voor elke Nederlander een absolute voorwaarde om medische gegevens uit verschillende systemen te kunnen koppelen.
  • De ondersteuning van de implementatie in het veld door de ontwikkeling van een koploperprogramma. Dit programma biedt praktijkondersteuning bij gebruik van BSN, UZI en LSP.
Joint venture-benadering De vier bovengenoemde sporen worden uitgevoerd door het implementatieteam. Dit team bestaat uit medewerkers van NICTIZ, VWS, CIBG en Capgemini. De intensieve samenwerking gaat uit van een ‘joint venture-benadering’. Het implementatieteam rapporteert aan de stuurgroep EMD/WDH. De partijen die zitting hebben genomen in de stuurgroep zijn: IGZ, KNMP, NFU (voorheen VAZ), NHG, NICTIZ, NPCF, NVZ, Orde, ZN en het Ministerie van VWS.

Recente artikelen