Niet gecategoriseerd

Gezamenlijk apotheekinformatiesysteem ziekenhuizen Utrecht

De besturen van het St. Antonius Ziekenhuis, Mesos Medisch Centrum, het psychiatrisch ziekenhuis Altrecht en het Utrechtse Diakonessenhuis hebben vorige week een voor Nederland unieke samenwerkingsovereenkomst gesloten op het terrein van de farmaceutische patiëntenzorg. De eerste stap is de aanschaf van één apotheeksysteem voor alle ziekenhuizen, dat dit jaar zal worden ingevoerd. Vooral patiënten met complexe medicatie en vaak meerdere behandelaars hebben baat bij een uitwisseling van medicatiegegevens tussen de instellingen. Een juist en volledig overzicht van medicatiegegevens is efficiënter en patiëntvriendelijker. Bovendien kunnen fouten worden voorkomen, zodat ook de medicatieveiligheid voor patiënten kan worden verhoogd. Een samenwerking op deze schaal is uniek in Nederland en maakt de weg vrij om in de gehele provincie Utrecht tot afspraken te komen over de uitwisseling van medicatiegegevens van patiënten. Niet alleen tussen de samenwerkende instellingen onderling, maar ook tussen de instellingen en huisartsen, stadsapotheken en andere instellingen is immers uitwisseling van medicatiegegevens noodzakelijk. Elektronisch voorschrijfsysteem Het nieuwe gezamenlijke ziekenhuisinformatiesysteem biedt tevens de basis voor een modern elektronisch voorschrijfsysteem. Het systeem kan zo worden ingericht dat de voorschrijvende arts meteen kan zien of het veilig is om een patiënt een bepaald medicijn in een bepaalde dosering te geven. Allergische reacties, interacties tussen medicijnen of een verkeerde dosering, de computer geeft het straks allemaal aan. Het voorschrijven, afleveren en toedienen van geneesmiddelen kan ook allemaal binnen één systeem gebeuren. Verpleegkundigen kunnen straks zo heel snel zien welk geneesmiddel wanneer aan welke patiënt gegeven moet worden. Ook controle op het toedienen van het juiste geneesmiddel via een barcode behoort tot de mogelijkheden. Medicatieveiligheid Medicatieveiligheid is een belangrijk speerpunt van het ministerie van VWS, OMS (Orde van Medisch specialisten), NVZ (Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen) en NVZA (Vereniging van Ziekenhuisapothekers). De samenwerking tussen Altrecht, het St. Antonius Ziekenhuis, Mesos Medisch Centrum en het Diakonessenhuis is een goede stap in de richting van een elektronisch medicatiedossier voor iedere patiënt in Nederland. (Bron: Zorgkrant.nl)