Digitaal Transmuraal Tijdschrift trok 342 bezoekers per dag in April

0
122

Het wetenschappelijke, peer reviewed International Journal of Integrated Care (IJIC) trok in de maand april 342 bezoekers per dag, die 3,3 pagina per keer raadpleegden. In totaal raadpleegden in die maand 4093 lezers het tijdschrift. Deze gegevens kwamen naar voren uit het automatische telregister dat achter de website is geplaatst van het IJIC. Er is sprake van een stijgende lijn: in januari trok het wetenschappelijke tijdschrift 260 lezers per dag. Het is de redactie niet bekend of deze gegevens ten opzichte van andere, papieren en digitale tijdschriften gunstig of ongunstig afsteken. In ieder geval was de internationale redactie met leden uit Europa, Japan en Amerika in haar vergadering op 31 mei  tevreden over de stijgende lijn. Ondergetekende publiceerde dese week als hoofdredacteur een nieuw editorial onder de titel Keep primary health care personal.  Wil je dit stuk en vele andere artikelen over ketenzorg lezen? Surf dan naar www.ijic.org en wees een van die ruim 300 bezoekers per dag.

Bron: Nieuwsbrief Juliuscentrum