Twee miljoen zien af van zorg

0
190


Circa twee miljoen Nederlanders hebben het afgelopen jaar afgezien van zorg omdat ze de kosten van een behandeling te hoog vonden. Ze gaan minder vaak of helemaal niet meer naar de tandarts, fysiotherapeut en huisarts en hebben afgezien van voorgeschreven medicijnen. Het gaat voornamelijk om behandelingen die sinds begin vorig jaar niet meer door het ziekenfonds worden vergoed. Dat blijkt uit een gezamenlijk onderzoek van de regionale kranten, verenigd in de GPD, en Achmea Zorg. Het onderzoek is gehouden onder de ongeveer vijf miljoen lezers van de regionale dagbladen. Ruim 12.000 mensen hebben meegedaan aan de enquête die in maart in deze krant stond afgedrukt. Het onderzoek is uitgevoerd door de onderzoekscentra Tranzo en CentERdata van de universiteit van Tilburg (UVT). Zestien procent van de ondervraagden heeft het afgelopen half jaar zorg laten liggen, omdat ze de kosten niet konden of wilden betalen. De helft van hen heeft daarom minder of geen gebruik gemaakt van de tandarts, ruim een op de drie heeft ‘bezuinigd’ op voorgeschreven geneesmiddelen en ruim een kwart op de fysiotherapeut en de huisarts. Vooral mensen die al gebruik hebben gemaakt van de gezondheidszorg zien daarna om financiële redenen af van zorg. Kosten De zorg die mensen laten liggen bestaat vooral uit behandelingen die onlangs uit het ziekenfondspakket zijn geschrapt. De kosten van fysiotherapeut en de tandartscontrole voor volwassenen worden bijvoorbeeld sinds begin 2004 niet meer vergoed. Ook moeten patiënten een eigen bijdrage betalen als ze merkmedicijnen willen hebben waarvoor goedkopere alternatieven bestaan. Vorig jaar bleek uit onderzoek van de UVT dat elf procent van de Nederlanders afzag van zorg vanwege de kosten. De nieuwe uitkomst van zestien procent hoeft niet te betekenen dat hun aantal stijgt. „Aan dit onderzoek hebben relatief veel mensen meegedaan die vaak zorg gebruiken. Mogelijk is elf procent een ondergrens en zestien procent een bovengrens“, zegt Henk Garretsen, hoogleraar gezondheidszorgbeleid. Dat zou betekenen dat tussen de 1,7 en 2,7 miljoen Nederlanders om financiële redenen zorg hebben laten liggen. De patiëntenorganisatie NPCF gaat ervan uit dat de mensen die minder zorg gebruiken, niet in de knel komen. „Ze gaan bewuster met zorg om nu ze die zelf moeten betalen. Dat is precies de bedoeling van de maatregelen van het kabinet“, aldus directeur Iris van Bennekom. Van Bennekom zegt geen bewijzen te hebben dat mensen zich niet meer laten behandelen terwijl dat wel noodzakelijk is. „Uitzonderingen komen we wel tegen.“ Volgens het Konininklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF) worden wél grote aantallen mensen gedupeerd door de bezuinigingen van het kabinet. „Zo hebben fysiotherapeuten nu veel patiënten die de behandeling niet afmaken. Ze hebben of geen aanvullende verzekering voor fysiotherapie of een slechte die niet alle behandelingen dekt“, aldus Hans Redeker van het KNGF. Bovendien is volgens hem de vraag naar fysiotherapie in achterstandswijken het hardst teruggelopen. „Mensen met minder geld hebben echt niet minder zorg nodig.“
Bron: BN De Stem