Niet gecategoriseerd

Geen personeelstekort in verpleging en verzorging

In 2004 werkten er 12.600 verpleegkundigen in verpleeg- en verzorgingshuizen. Dat is bijna 7% meer dan het jaar ervoor.Dit is een van de uitkomsten van het rapport ‘De arbeidsmarkt voor verpleegkundigen, verzorgenden en sociaal-pedagogen in de zorgsector 2004-2008’. Deze toekomstverkenning is opgesteld door Prismant in opdracht van het sectorfonds Zorg. Dit en volgend jaar zullen er weinig knelpunten zijn in de personeelsvoorziening in verpleeg- en verzorgingshuizen, schrijft minister Hoogervorst in een begeleidende brief aan de Tweede Kamer. “De opbrengsten van het gevoerde arbeidsmarktbeleid in de afgelopen jaren zijn duidelijk zichtbaar”, constateert hij. Het ziekteverzuim is lager, er is minder arbeidsongeschiktheid, een hogere instroom vanuit de opleidingen, meer herintreders en minder verloop. Vanaf 2007 kunnen de knelpunten in de personeelsvoorziening weer oplopen, laat de verkenning zien. De toenemende zorgvraag in combinatie met een (verwachte) economische opleving en een beperkte groei van de beroepsbevolking zorgen voor een krappere arbeidsmarkt. Een oplossing voor zo’n tekort is een toename van de arbeidsproductiviteit, aldus de minister. “Het arbeidsmarktbeleid van VWS richt zich daarom met name hierop.” De komende tijd wil VWS zich vooral richten op het experimenteren met arbeidsproductieve innovaties en het verspreiden van goede voorbeelden. Bron: VWS