Weer een dag met huisartsen in het nieuws

De nieuwe zorgverzekeringswet blijft de gemoederen bezighouden. Niet alleen de huisartsen voeren actie tegen minister Hoogervorst en zijn Zorgwet. Ook andere zorgverleners demonstreren maandag op het Museumplein. ‘Is er nog zorg voor de dood?’ Een van de sprekers was Rim Posthumus, huisarts uit Goes.In een zeer emotionele speech vertelde hij: “Ik wilde vandaag eigenlijk in hongerstaking gaan, maar mijn patiënten dwongen mij om vandaag hier naar toe te komen.” Het blijkt dat Negen op de tien Nederlanders is het eens met kaartenactie ‘Ja ik wil zelf kiezen’. Er is een overweldigende belangstelling van burgers voor actie in apotheken en huisartspraktijken en patiëntenorganisaties en koepels van zorgverleners sluiten zich aan. 87%, om precies te zijn, is het eens met de gezamenlijke kaartenactie ‘Ja ik wil zelf kiezen’ die de huisartsen (verenigd in de LHV en het LACH) en de apothekers (verenigd in de koepelorganisatie KNMP) afgelopen dinsdag zijn gestart. De manifestatie van de huisartsen afgelopen maandag op het Museumplein is een succes geworden. De maandelijkse alarmsirene ging ten onder in het rumoer vanmiddag op het Museumplein in Amsterdam van bijna 2500 actievoerders tegen de Zorgverzekeringswet. Huisartsen, apothekers, vertegenwoordigers van tandartsen, kraamzorg, diëtistes, verloskundigen en patiënten waren naar Amsterdam gekomen in een (voorlopig) laatste protest voordat de Eerste Kamer morgen debatteert over deze wet. Bekijk hier de fotoreportage op Huisartsvandaag. In de tussentijd maakt NPCF directeur Iris van Bennekom zichzelf niet populairder bij patiënten en huisartsen. Zo zien we ergens een stralende mevr. Bennekom iets aan een evenzeer stralende HAHO overhandigen. Ze kunnen het aardig vinden samen, zo blijkt. Maar interessanter is eens te kijken naar de bij de NPCF aangesloten verenigingen. En vervolgens, of die verenigingen iets vinden van de huisartsenproblematiek. Immers, mevr. Bennekom pretendeert de visie van de aangesloten organisaties te verwoorden. Welnu, één van de aangesloten verenigingen heeft inderdaad een standpunt verwoord. En dit komt totaal niet overeen met hetgeen dat Van Bennekom ventileert. We zullen maar zeggen: “Diens brood men eet, diens woord men spreekt.” Tijdens de drukbezochte manifestatie op het Museumplein te Amsterdam, hebben duizenden zorgverleners, onder het motto “Stop de macht van de zorgverzekeraars”, NEE gezegd tegen de Zorgverzekeringswet. Eerste Kamerleden Agaath Witteman [PvdA] en Tiny Kox [SP] riepen hun collega-senatoren op, morgen de Zorgverzekeringswet tegen te houden. Een van de hoogtepunten van de manifestatie was het moment waarop alle aanwezigen opnieuw de Eed van Hippocrates aflegden. Hierin staat dat artsen geheim zullen houden wat hen is toevertrouwd en geen misbruik zullen maken van hun medische kennis, ook niet onder druk. Vanuit de patiëntenorganisaties klonk een pleidooi voor meer zeggenschap over de zorg, voor bescherming van de privacy, voor solidariteit en tegen risicoselectie en winstbejag van verzekeraars. Gisteren bood Jettie Bont, namens de huisartsen in opleiding en namens de gehele beroepsgroep, de eed van Hippocrates aan minister President Balkenende aan. De nieuwe zorgverzekeringswet belemmert de huisartsen deze Eed na te leven. Het grootste goed, namelijk het beroepsgeheim gaat verloren, en daarmee het vertrouwen van patiënten vinden de huisartsen. De inhoud van deze eed staat haaks op de nieuwe zorgverzekeringswet zoals die vandaag besproken gaat worden in de eerste kamer en op 14 juni ter stemming zal komen.
Het overhandigen van de Eed vond plaats gisteravond voor Hotel Arena. Daarna volgde op deze lokatie een bijeenkomst van dertigers van het CDA. Alle bezoekers van dit congres werden door de huisartsen in opleiding aangesproken en werd ingegaan op onze zorgen rondom de nieuwe zorgverzekeringswet. Gisteren namen op het museumplein in Amsterdam bij de landelijke manifestatie huisartsen opnieuw massaal de eed af.

Recente artikelen