Hoogervorst schippert met heroineproject

Gemeenten krijgen van minister Hoogervorst meer tijd voor hun definitieve aanvraag voor uitbreiding van de verstrekking van heroïne aan langdurig drugverslaafden. Als ze niet uiterlijk op 14 oktober hun aanvraag hebben ingediend, dan kan het geld dat hij er voor heeft uitgetrokken niet meer aan de heroïnebehandeling worden uitgegeven. Dat blijkt uit een brief aan de gemeenten waarvan hij dinsdag een kopie naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Het door de gemeenten zelf gevraagde uitstel betekent wel dat de minister niet in staat is te voldoen aan de wens van de Tweede Kamer om nog voor prinsjesdag duidelijkheid te verschaffen over de toegewezen gelden en het aantal toegekende uitbreidingsplaatsen, zo houdt de minister de gemeenten voor. De Tweede Kamer wil het heroïneproject met duizend plaatsen uitbreiden. Maar er bestaat onenigheid over de hoeveelheid geld die de overheid daarvoor beschikbaar moet stellen. Hoogervorst heeft daar een bedrag van 6 miljoen voor drie jaar voor over. De gemeenten vinden dat niet genoeg. D66 wil dat Hoogervorst er 6 miljoen euro per jaar voor uittrekt. Vorig jaar leek daar een Kamermeerderheid voor te bestaan. Vlak voor de zomer bleek dat echter niet zo te zijn. Volgens de Vereniging van Nederlandse Gemeenten dreigen nu veel gemeenten af te haken. Bron: ANP

aalstein

Sinds 1982 huisarts in Capelle aan den IJssel
in een duo-praktijk met Jan Hordijk.

Recente artikelen