Academische Jaarprijs van start: hoofdprijs 100.000 euro

De Academische Jaarprijs is een initiatief van NRC Handelsblad, met steun van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) en de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO). De Academische Jaarprijs met een hoofdprijs van 100.000 euro is bestemd voor de beste vertaling van wetenschappelijk onderzoek naar een breed publiek. Teams van studenten en onderzoekers van de 14 Nederlandse universiteiten
(aangesloten bij de VSNU) krijgen de kans om op een niet alledaagse manier het belang van wetenschappelijk onderzoek naar buiten te brengen. De Battle of the Universities start op 3 september met de opening van het academisch jaar en loopt tot 1 juni 2006.
De prijs wordt aanbevolen door de rectores magnifici van de Nederlandse universiteiten en de voorzitter, c.q.
de president van KNAW en NWO.

De prijs begint met een voorronde, die open staat voor teams van studenten en onderzoekers van de Nederlandse universiteiten. Uit de inzendingen nomineert een onafhankelijke jury op 1 december 2005 de deelnemers voor de definitieve wedstrijd. Het gaat dan om maximaal één team per universiteit. Deze genomineerden worden uitgenodigd om hun inzending van de voorronde verder uit te werken. De jury bepaalt daarna welke definitieve inzending als beste uit de bus is gekomen. De winnaar wordt op 1 juni 2006 beloond met een bedrag van maximaal
100.000 Euro, te besteden aan de realisering van het plan.  De organisatie is in handen van de Stichting Academische Jaarprijs. De jury van de prijs wordt benoemd door het stichtingsbestuur.

www.academische jaarprijs.nl
Adresgegevens
Stichting Academische Jaarprijs
Postbus 85268
3508 AG Utrecht
(030) 2819621
Contactpersoon: Tessie Vilé

Recente artikelen