MKB Nederland reageert op nieuwe zorgwet

0
664

In de september-editie van het tijdschrift Ondernemen reageren acht zorgverleners op de nieuwe zorgwet en maken een inschatting van de gevolgen voor hun eigen praktijk en patiënten. Een snelle conclusie leert dat de zorgverleners niet staan te juichen bij de nieuwe zorgwet. Er is volgens hen nog veel onduidelijk. Ook zetten zij vraagtekens bij het nut van marktwerking. Tenslotte wordt de macht van de zorgverzekeraar als beangstigend gezien. Enkele quotes (het volledige artikel staat op Mkb.nl):

Sander Sloothaak (38), apotheker (apotheek Sloothaak en apotheek Rijnsoever, Rijnsburg en Katwijk):

“Ik verwacht dat met de nieuwe wet de macht van de zorgverzekeraars verder toeneemt. Nu al werken ze steeds vaker met voorkeurleveranciers, sturen ze de patiënt naar door hen geselecteerde apotheken. Dat wordt na 1 januari alleen maar erger. De keuzevrijheid wordt zo beperkt."

Dirk Jan Boef (38), tandarts (tandartsenpraktijk De Verbetering, Groningen):

"Wat de tandartszorg betreft denk ik niet dat de keuzevrijheid van de patiënt zal afnemen. Ik verwacht wel dat de premies omhoog zullen gaan en de dekking omlaag. De verzekeraars zullen best gebruikmaken van de nieuwe situatie. Het stelsel moet ook in de toekomst betaalbaar blijven en dat gaat ten koste van de patiënt. Het zijn de zorgverzekeraars die er beter van worden."

Ron Kroon (47), fysiotherapeut (Therapeutisch Centrum Annadal, Maastricht):

"Als je nee zegt, moet je de rekening naar de patiënt zelf sturen, maar die krijgt dan minder vergoed. Het is vaak de eerste vraag die patiënten stellen: heeft u een contract met mijn verzekeraar? Die marktwerking zie ik dus totaal niet. Het wordt er voor patiënten ook niet beter op. Zij worden geacht steeds meer keuzes te maken, maar het gros zit daar niet op te wachten, kán die keuzes helemaal niet maken. "

Arthur Verdonck (55), psycholoog (Excalibur, Hilversum):

"Tegen marktwerking zeg ik dus ja, onder voorbehoud dat er van overheidswege regels worden gesteld die de kwaliteit van ons vakgebied en dat van andere collega’s in de zorg bewaken. "

Jos Schrijver (34), orthopedisch schoenmaker (Schrijver Orthopedie, Utrecht):

"Dat verzekeraars zuinig willen omgaan met de beschikbare middelen vind ik te billijken en concurrentie tussen collega’s onderling is op zichzelf niet slecht. Een groot probleem zou zijn als verzekeraars, gedreven door efficiency, aanbestedingen zo gaan sturen dat patiënten geen vrije keus meer hebben."

Charlotte Hermsen (43), huisarts (Delft):

“Onze beroepsvereniging heeft nu wel een akkoord met de minister gesloten, maar ik denk dat ze bij de LHV momenteel worden platgebeld. Waarom? Omdat wij nog geen idee hebben hoe we onze administratie volgend jaar moeten inrichten. (…) Ernstiger dan deze financieel-administratieve open einden van de plannen voor meer marktwerking in de zorg, is de opkomst van privé-klinieken. Begrijp me goed, in buurgemeente Rijswijk zit een uitstekende privé-kliniek voor oogheelkunde en orthopedie, waar ook mijn patiënten goed en snel worden geholpen. Maar neem nou de MRI-onderzoekscentra in Amsterdam en Rotterdam, waar patiënten zonder verwijzing en dus zonder begeleiding een onderzoek kunnen laten doen."

Marian Reijnders-Heyligers (41), diëtiste (Reijnders-Heyligers Diëtistenpraktijk, Horst):

"Sinds dit jaar worden dieetbehandelingen in principe door het ziekenfonds vergoed en in het nieuwe stelsel blijft dat zo. (…) et klakkeloos opvolgen van alleen een dieet is niet voldoende. Het is belangrijk dat je er ook van leert; dat je er als totaal mens beter van wordt. Iemand die bijvoorbeeld ineens twintig kilo kwijt is geraakt met een strak dieet, maar er niets van heeft geleerd, kan zich uiteindelijk schade berokkenen. Dat proberen wij met goede begeleiding te voorkomen. Dat is zorgvuldig werk waarop je de wetten van de markt beter niet kunt loslaten.”

Marco Bays (59), tandprotheticus (Tandprothetische Praktijk Bays, Surhuisterveen):

"Hoe de veranderingen in het nieuwe zorgstelsel precies zullen uitpakken, moeten we afwachten, maar het zou best kunnen dat onze wachtlijst korter wordt, wat ook wel weer een positieve kant heeft voor de cliënt. (…) Als je het mij vraagt, is marktwerking niet iets voor de gezondheidszorg. Of onze inkomsten zullen verminderen? Grofweg 30 procent van de Nederlandse bevolking draagt een prothese, die gemiddeld na tien jaar moet worden vervangen; wij zullen dus wel werk houden. Toch moet het niet zo worden dat mensen die hard toe zijn aan een nieuwe prothese maar een te kleine beurs hebben, de dupe worden van het nieuwe zorgstelsel.”

(Bron: Ondernemen)