Niet gecategoriseerd

Één noordelijke meldkamer

Array

UMCG ambulancezorg ziet grote voordelen bij vorming één noordelijke meldkamer UMCG ambulancezorg is een groot voorstander van de vorming van één gezamenlijke noordelijke meldkamer voor politie, brandweer en ambulancezorg. Algemeen directeur Tjerk Hiddes voert hiervoor een intensieve lobby. De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft in de Tweede Kamer enige tijd geleden ook al laten weten zich één gezamenlijke meldkamer in Noord Nederland goed te kunnen voorstellen. De plannen komen in een stroomversnelling nu de Drentse politie in samenspraak met ambulance en brandweer moet beslissen of er straks in de nieuwbouw van het hoofdbureau van de regiopolitie in de Drentse hoofdstad Assen wel of geen volledig ingerichte multidisciplinaire meldkamer moet komen. “Ik zou me kunnen voorstelen dat ook de Meldkamer in Friesland betrokken wordt bij het project, want daar speelt hetzelfde als in Drenthe,” aldus Hiddes. “Wat UMCG ambulancezorg betreft kunnen de meldkamers ambulancezorg worden samengevoegd.” ‘Eén noordelijke meldkamer heeft voor de ambulancezorg ontegenzeggelijke voordelen,”zegt Hiddes. “De drie meldkamers ambulancezorg zijn nu qua personeelsbezetting ieder gewoon te klein om goed te kunnen inspelen op grotere calamiteiten. In een groter verband is dat veel makkelijker. Ook op het gebied van opleiden en oefenen komen er door zo’n veel grotere poule aan centralisten veel meer mogelijkheden. Nu komen we nauwelijks aan gezamenlijk oefenen van ambulance, politie en brandweer toe, waar het gaat om het trainen van meldkamerpersoneel in het gezamenlijk aanpakken van een calamiteit.” Nog betere ambulance inzet
Voor UMCG ambulancezorg biedt een Noordelijke meldkamer verder de mogelijkheid om te komen tot een duidelijker functiescheiding en taakdifferentiatie voor meldkamerpersoneel. Het gaat hierbij om de scheiding van spoedzorg en besteld vervoer. Door het samenvoegen van de meldkamers ambulancezorg van de drie provincies kan hier een kwaliteits- en eficiencyslag worden gemaakt waarbij ambulances nog beter kunnen worden ingezet, wat de zorg voor de patiënten ten goede komt. Opmaat naar verder samenwerking ambulancezorg
Het vormen van één gezamenlijke meldkamer is wat UMCG ambulancezorg betreft een opmaat naar nog verdergaande samenwerking binnen de Noordelijke ambulancezorg. “Wij werken al met hetzelfde communicatiesysteem C2000 en met dezelfde procedures en op elkaar afgestemde apparatuurinstellingen. Ook op ander gebieden maken we steeds meer afspraken om zaken te uniformeren,”aldus algemeen directeur Tjerk Hiddes van UMCG ambulancezorg. Hij voegt er nog aan toe dat hij zich wel kan voorstellen dat de bestuurders van de drie veiligheidsregio’s Friesland, Groningen en Drenthe nog eens een nachtje willen slapen over het idee van één meldkamer voor het hele Noorden. “Immers zij zijn en blijven verantwoordelijk voor de coördinatie van de hulp bij grootschalige ongevallen en rampen. Dat kunnen ze zien als een bedreiging, maar in mijn ogen ligt hier een kans. Er zijn volgens mij heel goede afspraken over te maken. Niet alleen op de meldkamers, maar ook bestuurlijk is hier volgens mij een professionaliseringsslag te maken. En daar moeten bestuurders toch gevoelig voor zijn.” Bron: HuisartsVandaag

Rob