De huisarts wordt verzekeringsagent

1
288

Met de invoering van de nieuwe Zorgverzekeringswet per 1 januari a.s. wordt een nieuw bekostigingssysteem voor de huisartsenzorg ingevoerd. Dit systeem blijkt voor veel huisartsen zoveel onduidelijkheid en twijfel op te leveren ten aanzien van hun inkomen in 2006 (en daarna) dat zij gedrag gaan vertonen dat mijns insziens niet hoort bij een beroepsbeoefenaar waarvan recent werd gemeld dat hij wereldwijd tot de bestbetaalden behoort.De teneur die ik bij menig collega bespeur is er een van : "zorg dat je vaste inkomstendeel zo hoog mogelijk is. Van de verrichtingen moet je het niet hebben.De inkomsten daaruit zijn te onberekenbaar" .  Er blijken dan twee wegen te zijn om het vaste inkomstendeel zo hoog mogelijk te " maken". Ten eerste : er voor zorgen dat het aantal op naam van de praktijk ingeschrevenen zo hoog mogelijk is.  Dat leidt er toe dat iedereen die dat wil bij de praktijk ingeschreven kan blijven en ik hoorde zelfs al van een huisarts die zijn student-patienten  "beloont" met een kadobon indien zij zich bij hem inschrijven in plaats van bij een dokter in hun studieplaats!De tweede manier om te zorgen voor het vergroten van het vaste inkomstendeel is het accepteren van zoveel mogelijk modules in de contracten met de zorgverzekeraars. We blijken vele dubbeltjes (!) per patient per jaar te kunnen " bijverdienen" indien wij vanaf 1 januari a.s. met de fysiotherapeut,met de apotheker en zelfs met collega´s meer gestruktureerd gaan overleggen. In verzekeraarstaal heet dat : " wij bieden u een aantal modules aan die kunnen bijdragen aan de verbetering van de kwaliteit van de huisartsenzorg.Ook hebben de modules een positief effect op de doelmatigheid van de zorg" .Conclusie : het is nog maar een kwestie van een paar jaar en huisartsen werken volledig in dienst van de zorgverzekeraars en bovendien op provisie-basis!  Een collega overweegt alvast een cursus verzekeringsagent te gaan volgen. Vast een redelijke bijverdienste in de komende jaren!

1 REACTIE

  1. Goed verhaal van die huisarts die kado-bonnen weggeeft. Ook moet de adminstratie van de huiarts op orde zijn. Dit vergt een heleboel inspanning. Daarvoor is HISForce in het leven geroepen. Janine van Medicalfacts en ondergetekende zijn met dit inititatief gestart. Mocht u geinteresseerd zijn dan kunt u op HISForce meer informatie vinden. U kunt ook e-mailen met janine@hisforce.nl of jan@hisforce.nl.

    Beetje reclame maken voor mijn eigen werkzaamheden ;-).

Comments are closed.