Onvoldoende voorbereid op nieuwe zorgwet?

Nog maar iets langer dan een maandje voor de introductie van de nieuwe Zorgwet vindt 72 procent van de Nederlanders dat ze daar niet goed op voorbereid zijn. Daarnaast merken we dat veel huisartsen ook niet voldoende ge-outilleerd zijn om in hun praktijk al klaar te zijn voor deze megaoperatie. Wellicht kunnen de ‘baliekaart’ en de website denieuwezorgverzekering.nl de zaken voor de patiënt duidelijker maken.Nog een maandje dus en huisartsen komen om in het werk omdat het nieuwe zorgstelsel en de nieuwe financieringsstructuur voor huisartsen moet werken. Het is van groot belang tijdig voorbereid te zijn op de ingrijpende wijzigingen. In het volgende beknopte overzicht vindt u wat er moet gebeuren.

Huisartsen zelf moeten terugvallen op hun HIS-leverancers. Ook al worden de helpdesk al sinds enkele maanden druk gebeld en zijn de eigenlijk overbelast. Wij kregen informatie over HISForce, een organisatie waar huisartsen met tijdgebrek, knoppenvrees en andere problemen omtrent de invoering van de nieuwe zorgwet en hun HIS terecht kunnen voor hulp in de eigen praktijk. Voor vragen die niet direct kunnen worden beantwoord, kan de huisarts dus nu ook terecht bij HISForce. Volgende week wordt de website gelanceerd. Op de website komt informatie en een stappenplan. Daarnaast staat er een vragenlijst die de basis vormt voor een offerte op maat.
Registratie en declaratie van verrichtingen
Vanaf 1 januari 2006 zult u alle verrichtingen vast gaan leggen en declareren. De registratie hiervan zal nauwelijks afwijken van de wijze waarop u nu gewend bent dit te doen voor de particuliere patiënten. Uitgangspunt is wel dat alle declaraties, bij voorkeur elektronisch, naar de zorgverzekeraars gaan.

Het opschonen van uw patiëntenbestand
Vanaf 1 januari 2006 gaan alle declaraties, zowel voor het inschrijvingstarief als voor de verrichtingen, in principe direct naar de zorgverzekeraars en niet meer naar de individuele patiënt. In het Vogelaar akkoord is deze zomer afgesproken dat de huisarts verantwoordelijk is voor een correcte inschrijving op naam. Het inschrijvingstarief is daar namelijk aan verbonden. Ook is afgesproken dat declaraties zoveel mogelijk electronisch zal gebeuren.

Bij al deze aspecten is het dus van belang dat uw patiëntenbestand up-to-date is. Met de juiste NAW-gegevens, de volledige verzekeringsgegevens van de patiënten en een correcte registratie van de ‘op naam ingeschreven’ patiënten. Opschonen van het patiëntenbestand kan een tijdrovend karwei zijn. Als u daar nu nog aan moet beginnen raden wij u aan direct een offerte aan te vragen bij HISForce.

Hoe kan uw HIS ondersteund worden?
De reeds in uw Huisartsen Informatie Systeem (HIS) vastgelegde gegevens, kunt u met behulp van de zogenaamde Controle Op Verzekering (COV) elektronisch worden gecontroleerd en worden aangevuld. Het programma VIP van het bedrijf Calculus (www.calculus-software.nl) biedt op dit moment de meest complete wijze om deze controle uit te voeren. VIP voert de controle bij zowel LifeLine als VECOZO uit. VECOZO is een electronisch declaratieportaal en biedt online controlemogelijkheid voor verzekeringsrecht. Via LifeLine controleren huisartsen uitsluitend op verzekeringsrecht.
Door zowel te controleren bij LifeLine als VECOZO wordt het maximale aantal zorgverzekeraars afgedekt.

Via een beveiligde internetverbinding worden de in uw systeem opgenomen verzekeringsgegevens gecontroleerd. Na deze controle maakt VIP een handig overzicht aan. Met VIP kunnen alle gevonden verzekeringsgegevens worden geëxporteerd naar een bestand. De gegevens uit uw systeem, die afwijkend zijn van het VIP bestand, worden daarbij overzichtelijk weergegeven. In het overzicht kan u dus vinden wie er NIET op naam is ingeschreven staat; wie zonder of met een foutief ingevulde polisnummers in uw systeem opgenomen is; etc. Bovengenoemde handelingen zijn nogal technisch. Bestanden moeten soms worden geimporteerd in andere programma’s en weer teruggezet. Een hoop codes en instellingen moeten in het HIS worden aangepast om elektronisch te gaan declareren. Allemaal technische handelingen waarbij een assistent van HISForce u in uw eigen praktijk kan helpen. En met zelf elektronisch declareren bespaart u veel tijd. Nadat alle instellingen goed staan, is het nadien niet veel werk meer. In veel gevallen nog maar een paar handelingen en u bent klaar. Zonder veel rekeningen te hoeven maken, vouwen en te versturen.

Het inschrijvingstarief vormt een zeer substantieel onderdeel van uw totale inkomsten. Het is dus van belang om de declaratie zo vroeg mogelijk in ieder kwartaal en zo correct mogelijk uit te voeren. Maar de resterende tijd tot 1 januari 2006 is kort. Voor de inschrijvingsdeclaraties zijn er verrichtingencodes voor alle mogelijke tariefcombinaties vastgesteld.

Het aantal declaratieregels naar de zorgverzekeraars zal explosief toenemen. Naar schatting gaat het landelijk om de volgende aantallen:

· jaarlijks 64 miljoen declaratieregels voor het inschrijvingstarief

· jaarlijks circa 60 miljoen verrichtingendeclaraties.

Voor een normpraktijk betekent dit jaarlijks tussen de 20.000 en 25.000 declaratieregels. Dergelijke aantallen zijn slechts te beheersen en te verwerken met behulp van automatisering. Er zijn dan ook afspraken gemaakt tussen alle betrokken partijen om zo spoedig mogelijk te komen tot een volledig elektronisch declaratieproces.

Ter promotie en ondersteuning van het elektronisch declareren ontvangt u een opslag van circa € 0,30 op het consulttarief voor iedere ‘consultverrichting’ die u elektronisch declareert. Hiervoor is door de zorgverzekeraars een vast bedrag van € 15 miljoen gereserveerd. Per normpraktijk betekent dit dus naar schatting ruim € 2.000,- per jaar.

Recente artikelen