Veiligheidskoepel eist publieke borging ambulancemeldkamer

De Veiligheidskoepel, het samenwerkingsverband van publieke hulpverleningsdiensten en gemeenten, heeft vandaag een dringende oproep aan alle fractievoorzitters gedaan om de meldkamer ambulancezorg samen met die van brandweer en politie onder eenduidig publiek bestuur te behouden. De Veiligheidskoepel vraagt de fracties in een brief een goede publieke borging van de meldkamer bij de behandeling van de wet Ambulancezorg te bepleiten. De plenaire behandeling van dit wetsvoorstel in de Kamer staat voor volgende week geagendeerd.

Veiligheid staat hoog op de agenda zowel landelijk als in de gemeenten. De burgemeester wordt doorgaans in het bijzonder door burgers aangesproken op risicos en bedreigingen van die veiligheid en de wijze waarop de hulpverlening hier op is voorbereid. Het wetsvoorstel Ambulancezorg doet echter afbreuk aan de mogelijkheden van de gemeente om direct invloed uit te oefenen op de voorbereiding van die hulpverlening, zoals de mate van opleiden, oefenen, paraatheid en de voorbereiding op rampen en crises.

De Veiligheidskoepel onderschrijft de noodzaak van een nieuwe wet Ambulancezorg en de daarmee beoogde verhoging van doelmatigheid. Het verdwijnen van de meldkamer ambulancezorg uit het publieke domein levert echter géén bijdrage aan deze doelstelling, maar veroorzaakt wel nieuwe problemen. De problemen betreffen onder andere de samenwerking tussen de hulpdiensten bij de spoedeisende hulpverlening aan burgers en de voorbereiding op zware ongevallen en rampen. Dit vindt de Veiligheidskoepel onaanvaardbaar, vooral omdat zij een alternatief voorstel aan de ministers van VWS en BZK heeft gedaan, waarin het beste van twee werelden, zorg en veiligheid, wordt verenigd. Iets dat in een tijd van toenemende bedreigingen van de volksgezondheid (bijv. grieppandemie) en veiligheid (bijv. terreur) maatschappelijk dringend gewenst is. En iets dat met de vorming van veiligheidsregios in Nederland juist nu ook nadrukkelijk inhoud krijgt. Het hart van die regios is de gemeenschappelijke publieke meldkamer. Desintegratie daarvan is een stap terug.

De Veiligheidskoepel heeft de afgelopen jaren steeds gepleit voor behoud van borging van de meldkamer ambulancezorg, samen met de meldkamers voor brandweer en politie, onder de publieke verantwoordelijkheid van de veiligheidsregios in samenwerking met de politie. Hierdoor kan optimaal acute hulpverlening aan burgers – bij kleine én grote incidenten – gecoördineerd worden voorbereid, geoefend en daadwerkelijk ingezet en kan het verantwoordelijke lokale bestuur door inwoners ook langs democratische weg hierop worden aangesproken. De integrale meldkamer is daarnaast op zich ook een vorm van doelmatigheid, die door dit wetsvoorstel verloren gaat.

De Veiligheidskoepel hoopt met hun brief de fracties inzichtelijk te hebben gemaakt op welke onderdelen van het wetsvoorstel een beperkte, maar essentiële aanpassing noodzakelijk en ook mogelijk is.
[tag:Veiligheidskoepel] [tag:ambulance] [tag:meldkamer]

Redactie Medicalfacts/ Janine Budding

Ik heb mij gespecialiseerd in interactief nieuws voor zorgverleners, zodat zorgverleners elke dag weer op de hoogte zijn van het nieuws wat voor hen relevant kan zijn. Zowel lekennieuws als nieuws specifiek voor zorgverleners en voorschrijvers. Social Media, Womens Health, Patient advocacy, patient empowerment, personalized medicine & Zorg 2.0 en het sociaal domein zijn voor mij speerpunten om extra aandacht aan te besteden.

Ik studeerde fysiotherapie en Health Care bedrijfskunde. Daarnaast ben ik geregistreerd Onafhankelijk cliëntondersteuner en mantelzorgmakelaar. Ik heb veel ervaring in diverse functies in de zorg, het sociaal domein en medische-, farmaceutische industrie, nationaal en internationaal. En heb brede medische kennis van de meeste specialismen in de zorg. En van de zorgwetten waaruit de zorg wordt geregeld en gefinancierd. Ik ga jaarlijks naar de meeste toonaangevende medisch congressen in Europa en Amerika om mijn kennis up-to-date te houden en bij te blijven op de laatste ontwikkelingen en innovaties. Momenteel studeer ik toegepaste psychologie.

De berichten van mij op deze weblog vormen geen afspiegeling van strategie, beleid of richting van een werkgever noch zijn het werkzaamheden van of voor een opdrachtgever of werkgever.

Recente artikelen