Leve het Vogelaar-accoord!

1
181

U hebt een aantal maanden niets van mij gezien.Ik ben o.a. druk geweest met het implementeren van de zegeningen van het nieuwe zorgstelsel (met name die ten aanzien van het declareren!).Het is mij nog nooit eerder overkomen dat het honorarium van mijn assistente niet aan haar kon worden uitbetaald omdat ik teveel rood stond op mijn praktijkrekening!! Leve het tempo van reageren (op de declaraties) van de meeste zorgverzekeraars!En ik maar denken : ik heb geen voorschotten nodig want ik heb mijn zaakjes op orde. Ik heb mijn volledige patientenbestand gecontroleerd;ik boek alle verrichtingen digitaal in en ik stuur een keer per maand declaraties de deur uit over mijn verrichtingen van de betreffende maand. Maar : dan de verzekeraars!  Het gaat zover dat wij dankzij enkele van hen meer bezig zijn met het weggooien van werktijd en energie door het “rondpompen” van werk. Ik zal het uitleggen. Ik maak een overzicht van mijn maandverrichtingen.Ik stuur dit (on-line) naar het factoringbedrijf waar ik mijn “nota’s” (al jaren) aan heb uitbesteed.Zij doen bij iedere patient die een verrichting heeft nogmaals de COV-check (controle op verzekeringsrecht).      Omdat een aantal verzekeraars fors achterloopt met het bijhouden van de gegevens van hun verzekerden (in Vecozo) kan het factoringbedrijf een aantal nota’s niet naar de verzekeraar sturen (er is geen verzekeraar van de patient te vinden) : die gaan rechtstreeks naar de patient. Die stuurt dan die nota naar zijn verzekeraar , waarop ik een briefje krijg van die verzekeraar dat ze niet willen dat ik nota’s stuur naar patienten c.q. dat ze alleen digitaal aangeleverde nota’s betalen! Dit bericht stuur ik dan weer naar mijn factoringbedrijf (dat nu dus weet welke verzekeraar de betrokken patient heeft) dat dan digitaal naar de verzekeraar declareert!  Te gek om los te lopen! Ik heb 2 verzekeraars (telefonisch) op deze manier van doen aangesproken. Zij kwamen beide met het vreugdevolle bericht dat deze ellende na juni/juli zeer waarschijnlijk voorbij zal zijn! Leve het Vogelaar-accoord !

1 REACTIE

  1. Goed om je weer terug te zien op Medicalfacts. Je bent niet de enige met problemen. Janine en ondergetekende ondersteunen met HisForce huisartsen om hun systemen op orde te krijgen. Wij zien dezelfde problemen optreden.

Comments are closed.