Stemming over amendementen en moties geneesmiddelenwet

  0
  160

  De Tweede Kamer heeft op 11 april gestemd over de amendementen en moties die zijn ingediend in het kader van de nieuwe Geneesmiddelenwet. De volledige stemmingsuitslag kunt u nazien op de website van de Tweede Kamer
  (http://www.tweedekamer.nl/images/11-04-2006_tcm71-98511.pdf) en op de KNMP ledensite.

  De belangrijkste uitkomst is dat de Kamer heeft gestemd

  •   vóór opname van de apotheker in de WGBO;
  •   vóór behoud artikel 19;
  •   vóór het verbieden van het voorschrijven via Internet zonder bestaande
  •    behandelrelatie;
  •   tegen verplicht opnemen indicatie op het recept in Elektronisch Medicatiedossier (maar de minister heeft toegezegd dat dit via de wetgeving rondom het EPD zal worden geregeld);
  •   tegen waarborgen scheiding tussen voorschrijven van geneesmiddelen door arts en afleveren van geneesmiddelen door apotheek.

  In dit kader is het belangrijk dat de KNMP – uitgerekend op 11 april – het hoger beroep heeft gewonnen dat zij had aangespannen tegen een apotheek in Boxmeer waarin door een groep huisartsen financieel wordt deelgenomen. Voor meer informatie hierover wijzen wij u op het KNMP persbericht onderaan deze update.

  De Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie (KNMP) heeft het hoger beroep gewonnen dat zij had aangespannen tegen een apotheek in Boxmeer waarin door een groep huisartsen financieel wordt deelgenomen. Dat blijkt uit een uitspraak van het Gerechtshof te ‘s-Hertogenbosch. De KNMP had aangegeven bezwaar te hebben tegen de financiële belangenverstrengeling die was ontstaan toen artsen financieel gingen participeren in een apotheek. Het Gerechtshof heeft bepaald dat directe of indirecte participatie van de huisartsen in de apotheek moet worden beëindigd en dat de huisartsen op straffe van een dwangsom binnen twee maanden moeten vertrekken uit de apotheek.

  KNMP-voorzitter Marga van Weelden in een reactie: “Het is de taak van de arts en de apotheker om elkaar te controleren, als beide financieel afhankelijk van elkaar zijn loop je het risico dat ze minder kritisch worden”. De KNMP vreest dat de arts die zelf belang heeft bij de opbrengst van een apotheek royaler kan gaan voorschrijven en dat de apotheker die in dienst is bij de huisarts zijn baas minder kritisch kan gaan benaderen”.

  De KNMP benadrukt een groot voorstander te zijn van vakinhoudelijke samenwerking. Bijvoorbeeld samenwerking waarbij de apotheker samen met de arts een verbeteringsplan maakt om therapietrouw van de patiënt te verbeteren. “Artsen en apothekers kunnen heel goed vakinhoudelijk samenwerken zonder dat hun bankrekeningen meteen aan elkaar gekoppeld zijn”, aldus KNMP-voorzitter Van Weelden tot slot.