Eerstelijn en ziekenhuis gaan voor preventie

0
197

In de Haagse binnenstad functioneert het gezondheidscentrum Rubenshoek. De huisartsen aldaar verwijzen patiënten met overgewicht naar een bewegingsprogramma, dat financiëel wordt ondersteund door zorgverzekeraar Delta LLoyd en de Gemeente Den Haag.Het project heet Bewegen op recept. De eerste evaluatie uitkomsten zijn de volgende:  80% van de verwezen patiënten sport meer, 70% gebruikt minder medicijnen en het huisartsenbezoek daalt. Deze gegevens staan vermeld in de brochure Zorg in Beweging , die de Nederlandse Public Health Federatie (NPHF) presenteerde tijdens het Nederlands Congres Volksgezondheid op 12 en 13 april. In die brochure staan nog drie initiatieven beschreven van zorgaanbieders die preventieve programma’s aan bieden. Dat zijn het Big Move programma van het Amsterdamse gezondheidscentrum Venserpolder, de integrale aanpak van overgewicht bij kinderen van het Slotervaart ziekenhuis te Amsterdam en het Hartslag 2 programma van het Academisch Ziekenhuis Maastricht. Dit laatste programma is gericht op het het gunstig beïnvloeden van rookgedrag, voeding, beweging en omgaan met stress van hartpatiënten. De twee genoemde eerstelijnsprojecten vormden onderwerp van een brede en boeiende discussie tijdens een volle workshop, die de NPHF samen met andere organisaties had georganiseerd tijdens het genoemde congres. Auteur van de brochure Zorg in Beweging is NPHF medewerker Petra van Wezel. Wie de brochure digitaal wil ontvangen, stuurt een mail naar secretariaat(at)nphf.nl.
Bron: Integratedcare.nl