Nieuwe website over infectieziekten

0
211

Persbericht
Het Centrum Infectieziektebestrijding (CIb) van het RIVM in Bilthoven heeft vanaf nu een eigen website:
www.rivm.nl/infectieziekten. De informatie is voor iedereen toegankelijk, maar is in eerste instantie bedoeld voor professionals in de infectieziektebestrijding.

Een belangrijk deel van de site bestaat uit de richtlijnen van deLCI (Landelijke Coördinatie Infectieziektebestrijding), diein 2005 onderdeel is geworden van het CIb. De ruim tachtig protocollen beschrijven per ziekteverwekker onder andere het ziektebeloop, de microbiologie, wijze van besmetting, behandeling en preventie. Ook alle draaiboeken, verpleegkundige stappenplannen en informatiestandaarden zijn te vinden op de site. Door de integratie met het Diagnostisch Vademecum van het LIS (Laboratorium voor Infectieziekten en Screening) is nu per beschreven pathogeen ook direct zichtbaar welke laboratoriumdiagnostiek wordt uitgevoerd bij het CIb en welke materialen daarvoor ingezonden dienen te worden. Verder bevat de site onder meer nieuwsberichten over infectieziekten in Nederland, publicaties van relevante rapporten vanuit het CIb en de uitgaven van het Infectieziekten Bulletin.

Het CIb is in 2005 opgericht en coördineert de bestrijding van infectieziekten in Nederland en ondersteunt professionals met informatie en advies. Het Centrum maakt gebruik van bestaande expertise door (internationaal) samen te werken met universitaire onderzoekscentra, professionals en relevante organisaties.