Bronzen gouden keurmerk voor heel IJsselheem

0
217

Alle acht locaties van IJsselheem in de gemeenten Kampen en Zwartewaterland worden aan het College van Deskundigen van Perspekt voorgedragen voor het Bronzen én het Gouden keurmerk. Een kwaliteitslabel dat bij brons garandeert dat de geleverde zorg prima in orde is. Het gouden label wordt uitsluitend toegekend aan organisaties die het helemaal top voor elkaar hebben op schrift én in de praktijk. Na drie weken van strenge toetsing door een professioneel auditteam kwam op vrijdagavond 13 april jl de officiële voordracht voor brons en goud voor alle locaties. In het najaar zal de formele uitreiking plaatsvinden.

Het behalen van beide kwalificaties tegelijkertijd is een unieke prestatie die de medewerkers van IJsselheem hebben geleverd. Er zijn circa 1500 verpleeg- en verzorgingshuizen in Nederland; er is nog geen zorgorganisatie in Nederland waar zoveel Keurmerken tegelijkertijd aan werden toegekend.
In Nederland zijn tot nu toe, blijkens het actuele register van Perspekt, slechts twaalf locaties waarvan twee in de provincie Overijssel (in Oldenzaal) met een Gouden keurmerk. Daar komen de acht locaties van IJsselheem bij.

Spannend
Het was een zeer intensieve en ook spannende periode voor de medewerkers van IJsselheem, de laatste drie weken. Vanaf maandag 26 maart vonden de audits plaats voor een tweetal keurmerken tegelijkertijd, namelijk het Bronzen én voor het Zilveren of Gouden Keurmerk. Een drietal auditteams van Perspekt, bestaande uit elf verschillende auditoren namen de organisatie grondig en stevig onder de loep. De auditoren zijn allemaal zeer ervaren binnen de ouderenzorg, en zijn bijvoorbeeld als raad van bestuur, locatiemanager, beleidsmedewerker of interim-manager werkzaam. Een deskundige groep mensen die weet waar het in de essentie van een zorgorganisatie om moet gaan.

Betrokkenheid
De auditteams spraken zich lovend uit over de grote mate van betrokkenheid én de kwaliteit van medewerkers en vrijwilligers, de open en plezierige sfeer binnen alle locaties en ondersteunende diensten. Zelden had men een fusieorganisatie gezien waarin de fusie zo breed en positief wordt ervaren. Ook roemden de teams de vele innovaties, dwars door de hele organisatie heen, alsmede de wijze waarop binnen Myosotis en De Meente kleinschalig wonen voor verpleeghuisbewoners is vormgegeven. Ook waren de teams onder de indruk van de ontwikkeling en vormgeving van de nieuwbouwplannen voor vier locaties.

Eisen
Het bronzen keurmerk is met ingang van 2008 een vereiste van het Zorgkantoor om zorg te mogen blijven leveren. Dat bronzen keurmerk moet iedere zorgorganisatie dus behalen. Organisaties kunnen vrijwillig hun organisatie laten toetsen aan de criteria die voor een zilveren of gouden keurmerk gelden. IJsselheem wil zich onderscheiden door de hoogst mogelijke kwaliteit zorg te verlenen en koos ervoor de organisatie te laten toetsen voor zilver of goud. De toekenning goud betekent een grote waardering voor allen die er werken.