Inkomensbeschermig zwangere zelfstandige geëist

0
198

pregnantDe rechtbank doet uitspraak op 25 juli in de zaak van FNV en het Proefprocessenfonds Clara Wichmann tegen de Nederlandse staat. Dat werd duidelijk vandaag tijdens de zitting in de Haagse rechtbank. Sinds het afschaffen van de WAZ per 1 augustus 2004 is 50% van de zelfstandige onderneemsters niet verzekerd van een inkomen tijdens een zwangerschapsverlof omdat zij moeilijk een verzekering konden afsluiten. Dat is onverantwoord, tegen het internationale recht en suf in een vergrijzende en krappe arbeidsmarkt, betoogde advocate Miek Greebe vandaag in haar pleidooi.

Het blijkt in de praktijk zeer moeilijk om tijdelijke arbeidsongeschiktheid door zwangerschap bij een particuliere verzekeraar te verzekeren. Vrouwen moeten eerst twee jaar verzekerd zijn voor zij in aanmerking komen voor een zwangerschap- of bevallingsuitkering. De helft van de zelfstandig werkende vrouwen hebben laag inkomen van maximaal 13.000 euro per jaar en kunnen de hoge premies niet betalen. Bovendien is het principieel onjuist dat Nederland geen inkomensbescherming biedt aan zwangere onderneemsters, aldus FNV en Proefprocessenfonds Clara Wichmann. Dit is strijdig met het VN-vrouwenverdrag en met de Europese Richtlijnen waarin staat dat vrouwen recht hebben op betaald zwangerschapsverlof.

De rechtbank is gevraagd een oordeel te vellen over het afschaffen van de publieke regeling en een schadevergoeding toe te kennen aan de vrouwen die sinds die tijd tussen wal en schip vallen. De kwestie speelt al drie jaar. Eind mei 2006 heeft de Commissie Gelijke Behandeling de toenmalige minister De Geus geadviseerd om zwangerschapsverlof voor zelfstandige zwangere onderneemsters te regelen. Op grond van internationale afspraken en regels dient de staat afdoende voorzieningen te treffen zodat vrouwen in hun werk geen negatieve gevolgen ondervinden van het feit dat ze zwanger kunnen worden. De commissie adviseerde de minister om dit voor zelfstandigen opnieuw publiek te regelen of betere kaders te scheppen voor een private regeling. De Geus legde dit advies voorlopig naast zich neer in afwachting van uitspraken in juridische processen. Daarmee werd de zaak doorverwezen naar zijn opvolger minister Donner. Die kreeg afgelopen maart een petitie overhandigd van FNV-voorzitter Agnes Jongerius die daarmee opnieuw aandacht vroeg voor deze slepende kwestie waarover de politiek zich inmiddels wel in positieve zin had uitgesproken. Op de valreep voor het verkiezingsreces najaar 2006 bleek in de Tweede Kamer een meerderheid te bestaan voor een publieke regeling voor bevallingsverlof van zelfstandigen.