Stress tijdens de zwangerschap zorgt voor slaapproblemen van kind

0
225

Vrouwen, die tijdens hun zwangerschap last hebben van stress, angst en/of depressieve gevoelens, krijgen vaker kinderen met slaapproblemen, zo blijkt uit onderzoek. Gedurende het onderzoek hebben ruim 14.000 moeders vragen over angst- en stemmingsklachten beantwoord. Dit gebeurde op vier verschillende momenten tijdens en na hun zwangerschap. Daarnaast werd er informatie verkregen over de slaapgewoonten van hun pasgeboren kind (op 6, 18 en 30 maanden). Zo werd bijvoorbeeld nagegaan hoeveel uren het kind in totaal sliep per dag, hoe vaak het kind gedurende de slaap wakker werd en in welke mate er sprake was van nachtmerries, weigering om naar bed te gaan, moeite met inslapen en dergelijke.
Uit de resultaten komt naar voren dat het totaal aantal uren slaap dat het kind krijgt niet samen hangt met al dan niet aanwezige angst- en/of stemmingsklachten bij de moeder. Bij de groep kinderen, waarvan de moeders tijdens de zwangerschap last hadden van deze klachten, bleek daarentegen wel vaker sprake te zijn van slaapproblemen. Deze kinderen bleken met 18 maanden vaker niet naar bed te willen, vroeger wakker te zijn en vaker uit hun bed te komen. In de meeste gevallen waren deze problemen nog steeds aanwezig wanneer het kind 30 maanden oud was.

Dit onderzoek ondersteunt de aanname dat er een relatie bestaat tussen prenatale stress en angst bij de moeder en slaapproblemen bij het kind. Daar een goede nachtrust essentieel is voor een gezonde ontwikkeling van het kind, is het van belang verder te onderzoeken of er sprake is van een causaal verband. In de tussentijd kan het in ieder geval geen kwaad om als aanstaande moeder stress uit de weg te gaan en eventueel hulp te zoeken bij angst- en/of stemmingsklachten, aldus de onderzoekers. (Early Human Development, juli 2007)