Mogelijkheden van EPD

0
218

Brian Fisher biedt zijn patiënten al 20 jaar toegang tot hun medische gegevens. Sinds vorig jaar ook via internet. Toegang van patiënten tot hun medische gegevens heeft de toekomst. Het is nu al mogelijk in verschillende landen en breidt zich geleidelijk uit over de wereld. Er zijn verschillende systemen:
via smartcards, kiosken in wachtkamers en (vooral) online via internet.

De reden is duidelijk – het is veilig en erg behulpzaam voor zowel patiënten als professionals.
De voordelen overlappen dikwijls – wat goed voor patiënten is, is ook behulpzaam voor professionals. Ik schrijf dit artikel op basis van ervaring – ik toon mijn patiënten al meer dan 20 jaar hun medische gegevens. Sinds vorig jaar doen wij dit online. Wij hebben uitgebreid onderzoek in de praktijk uitgevoerd. Onze ervaring kan zowel artsen als patiënten helpen om veiliger en sneller over te gaan tot patiënten toegang.Sommige voordelen en risico’s hangen af van wat het systeem van toegang toestaat.
Wij denken, op grond van ruime ervaring, dat het ideale proces zou moeten toestaan:

* Toegang tot het volledige elektronische dossier.
* De mogelijkheid om te kijken wanneer en waar de patiënt maar wil
* De patiënt zou herinnerd moeten kunnen worden aan belangrijke afspraken.
* De patiënt zou in staat moeten zijn informatie af te schermen voor bepaalde professionals.


Wat zijn de voordelen en risico’s?

Voordelen voor Patiënten

De voordelen van patiënten toegang blijken wezenlijk van aard.
Patiënten noemen verbeterd vertrouwen in hun artsen, voelen zich beter geïnformeerd en ervaren meer controle over hun gezondheidssituatie. Er zijn enkele aantoonbare verbeteringen in de gezondheid van patiënten – bijvoorbeeld als het gaat om naleving van adviezen bij hartritmestoornissen of stoppen met roken.

Patiënten zijn zowel in theorie als in praktijk geïnteresseerd in toegang tot de eigen medische gegevens. Patiëntentoegang verhoogt de veiligheid doordat patiënten fouten corrigeren.
Ook kunnen patiënten tijd besparen voor instellingen en zichzelf door in hun medische gegevens te zoeken in plaats van (telefonisch) navraag te doen bij de assistente/afdeling.

In onze recente ervaring hebben wij ook gevonden dat:

* Bejaarde patiënten hun gegevens hebben gedeeld met hun verzorgers, waardoor coördinatie en onderling begrip veel beter werden.
* Mensen toegang tot hun gegevens hebben gezocht als ze ziek waren in het buitenland om aan buitenlandse artsen te tonen.
* Patiënten de instelling regelmatig verlaten zonder echt te begrijpen wat ik ze verteld heb – zij konden gemakkelijk opzoeken wat ik over hen heb opgeschreven en dat beter begrijpen.
* Zij kunnen zichzelf helpen herinneren aan instructies.
* Zij hebben toegang tot gepersonaliseerde en gerichte gezondheidsinformatie.

Risico’s voor Patiënten

Internationaal onderzoek bevestigt de veiligheid van patiëntentoegang. Niettemin zijn er kwesties die opgepakt worden moeten. Indien toegang online is, bestaat het risico dat patiënten gedwongen worden informatie te openbaren – door familieleden of anderen.

Wij weten dat patiënten met psychiatrische problemen moeilijkheden hebben hun medische gegevens te lezen omdat zij dikwijls in de war raken van wat ze lezen. Niettemin, zij blijven toegang door henzelf bepleiten omdat zij er toch vooral voordeel van ondervinden.

Het systeem moet verzekeren dat patiënten geen beangstigende informatie zien zonder steun of informatie. Brieven of resultaten zouden niet door patiënten gelezen moeten worden voor de arts ze gezien heeft.

Er is een belangrijke kwestie over kinderen – op welke leeftijd zouden ouders moeten stoppen met het bekijken van de medische gegevens van hun kinderen stoppen en hoe kan het systeem ondersteuning bieden voor de meest geschikte oplossing?

Dat gezegd hebbend:
Risico’s voor patiënten zijn beperkt – de voordelen zijn echt overweldigend!

Voordelen voor professionals/instellingen

Onze 20-jarige ervaring heeft veel voordelen aangetoond.
Zij kunnen door specifiek systeemontwerp versterkt worden, waardoor de voordelen zullen afhangen van het gebruikte systeem. Het online systeem geeft patiënten de gelegenheid om alles te zien dat de instelling over hen heeft – brieven, consulten, uitslagen, probleemlijsten….

Spoedig zal het ook mogelijk zijn om patiënten te attenderen op belangrijke afspraken die zij moeten maken – bloeddruk of suikerzieke controles, bijvoorbeeld.

Kortom, de voordelen voor professionals & instellingen zijn:

* Efficiency: patiënten die test resultaten en ziekenhuisbrieven ontvangen zonder de instelling te hoeven benaderen.
* Duidelijkheid: patiënten kunnen naar de consult-verslagen kijken én tegelijk herinneren wat wij zeiden maar soms ook beter begrijpen wat wij zeiden.
* Veiligheid: Fouten kunnen verbeterd worden, waardoor het EPD beter wordt. Omdat patiënten hun EPD met meerdere professionals kunnen delen versterkt dit de communicatie en veiligheid enorm.
* Het proces is tijd neutraal: wij weten nu dat patiënten toegang NIET leidt tot langere consultaties.
* Effectiviteit: patiënten begrijpen hun gezondheidstoestand beter en er is bewijs, zoals hierboven geschetst, dat dit helpt voorschriften op te volgen en gezondheidsgedrag bevorderd.
* Er is ook algemeen bewijs dat patiënten die hun toestand begrijpen, betere uitslagen hebben en minder gebruik maken van gezondheidsdiensten.

Risico’s voor professionals/instellingen

Er zijn weinig risico’s, maar zij kunnen groot aanvoelen. Artsen maken zich zorgen over patiëntentoegang, maar de meeste zorgen kunnen gemakkelijk verminderd worden.

De zorgen concentreren zich hoofdzakelijk op patiënten die informatie van derde partijen zien.
Informatie van derde partijen betekent: “Informatie over de bewuste patiënt gegeven aan een professional door een niet-professional”. Bijvoorbeeld informatie gegeven aan een huisarts door de vrouw die de huisarts vertelt dat de echtgenoot drinkt – de vrouw wil niet dat de huisarts de bron van de informatie openbaart.

Onze ervaring is dat dit (hoogst uitzonderlijke situaties daargelaten) geen risico is, mits voorzichtig en binnen wetgeving wordt gehandeld.

Eén systeem zal spoedig instellingen de gelegenheid bieden om alleen toegang toe te staan vanaf een zekere datum, voor instellingen die vooraf duidelijk hebben gekozen hoe informatie van derde partijen wordt vastgelegd, waardoor het risico heel klein wordt.

Er zijn zorgen dat artsen gegevens anders moeten gaan vastleggen. Het primaire doel is (was) immers uitwisseling van informatie tussen professionals. Onze ervaring is dat slechts een kleine verandering nodig is, maar hoe duidelijker wij schrijven, hoe gemakkelijker het voor patiënten is.

Er zijn zorgen over mogelijke rechtzaken – er is echter geen bewijs dat patiëntentoegang heeft geleid tot meer rechtzaken. In zowel Denemarken als de V.S. waar wetten voor patiëntentoegang veranderd werden, nam het aantal rechtzaken niet toe. Het is mogelijk dat, omdat onderlinge verhoudingen verbeteren, het aantal rechtzaken zal afnemen.

Er zijn zorgen dat patiënten met ernstige ziektes zo zullen schrikken als ze hun medische gegevens lezen dat dit op zichzelf een risico voor hun gezondheid zou betekenen. Er is geen bewijs dat deze aanname ondersteund.

Vorig artikelChip maakt Amerikaanse zieke herkenbaar
Volgend artikelWeblog voor innovatieve behandeling van lage rugklachten
Ik heb mij gespecialiseerd in interactief nieuws voor zorgverleners, zodat zorgverleners elke dag weer op de hoogte zijn van het nieuws wat voor hen relevant kan zijn. Zowel lekennieuws als nieuws specifiek voor zorgverleners en voorschrijvers. Social Media, Womens Health, Patient advocacy, patient empowerment, personalized medicine & Zorg2.0 zijn voor mij speerpunten om extra aandacht aan te besteden. Ik studeerde Fysiotherapie en Health Care bedrijfskunde. Ik heb veel ervaring in diverse functies in de medische- , farmaceutische industrie en de gezondheidszorg. En heb brede medische kennis van de meeste specialismen in de zorg. Ik ga jaarlijk naar de meeste toonaangevende medisch congressen in Europa en Amerika om mijn kennis up-to-date te houden en bij te blijven op de laatste ontwikkelingen en innovaties De berichten van mij op deze weblog vormen geen afspiegeling van strategie, beleid of richting van een werkgever noch zijn het werkzaamheden van of voor een opdrachtgever of werkgever.