Verlenging opdracht Stuurgroep Weesgeneesmiddelen

Array

De subsidie aan de Stuurgroep Weesgeneesmiddelen is verlengd voor een periode van vier jaar (2008-2011). Tot dit besluit is het Ministerie van VWS gekomen na kennis genomen te hebben van de Toekomstvisie van de Stuurgroep. In deze Toekomstvisie staat dat relevante veldpartijen (zoals patiëntengroepen, industrieorganisaties, NFU, CBG, CVZ) hun expertise verder uitbouwen en elkaar ook steeds beter weten te vinden, maar dat het niettemin gewenst is dat de Stuurgroep nog enkele jaren de coördinatie en stimulatie van activiteiten op zich neemt. De stuurgroep heeft al jaren deze intermediaire rol en zal deze rol met behulp van de vervolgsubsidie nog voortzetten. Als succesvolle uitkomst aan het eind van 2011 dienen de veldpartijen de zeldzame aandoeningen en weesgeneesmiddelen te gaan zien als behorend tot hun werkterrein. De Stuurgroep moet hiervoor een plan van aanpak opstellen en dit uiterlijk 31 januari 2008 voorleggen bij het Ministerie van VWS. In dit plan moet staan hoe en aan welke partijen men denkt de taken geleidelijk verder over te dragen en welke doelstellingen men bereikt wil hebben ten tijde van het einde van de subsidieperiode.

Rob

Recente artikelen