Standaardisatie voor gemiddelde bloedsuiker HbA1c

Array

Er komt een nieuwe meetmethode voor HbA1c. Dat is gisteren gepresenteerd op het internationale grote diabetescongres EASD in Amsterdam. In de komende jaren zal geleidelijk de nieuwe maat overal ingeburgerd raken: de Estimated Avarage Glucose (EAG). Wereldwijd wordt in laboratoria op zeker twintig verschillende manieren de gemiddelde bloedsuikerwaarde gemeten. De hoogste tijd dus voor internationale afspraken, zodat iedereen op dezelfde manier gaat meten. Nu nog wordt de gemiddelde bloedsuikerwaarde (bloedglucose) uitgedrukt in een percentage, het zogeheten HbA1c. Het geeft een indruk van de gemiddelde bloedglucosespiegel over de afgelopen periode.Dat gaat veranderen. Ten eerste omdat er wereldwijd twintig verschillende meetmethoden zijn voor HbA1c, wat niet bevorderlijk is voor eenheid in behandeling en onderzoek. Ten tweede omdat het percentage-getal, bijvoorbeeld 7%, iets heel anders is dan de 7 mmol/l die iemand met diabetes zelf op zijn bloedsuikermeter ziet wanneer hij zijn eigen waarde checkt. Leg dat maar eens goed uit.

HbA1c is een afkorting voor het hemoglobine in het bloed. Hemoglobine is een onderdeel van de rode bloedcellen en vervoert het zuurstof in ons lichaam. Daarnaast hecht het zich aan de glucose in het bloed. Omdat de rode bloedcellen twee tot drie maanden leven, is het HbA1c een goede maat voor de gemiddelde bloedglucosewaarde van de afgelopen twee tot drie maanden.

Een aantal internationale organisaties, zoals de International Federation of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine (IFCC), American Diabetes Association (ADA), European Association for the Study of Diabetes (EASD) en de International Diabetes Federation (IDF) zijn van plan om wereldwijd een nieuwe meetmethode in te voeren.

Voordat het zo ver is, wordt de nieuwe methode getest in een groot internationaal onderzoek, waaraan verschillende ziekenhuizen en centra deelnemen. In deze studie wordt de oude meetmethode vergeleken met de nieuwe methode.

Dr. Judith Kuenen van het VU Medisch Centrum presenteerde tijdens het EASD-congres de voorlopige resultaten van de internationale studie. Tot nu toe hebben 430 mensen met diabetes deelgenomen aan het onderzoek. De resultaten zijn zo positief, dat de nieuwe methode de oude zal kunnen gaan vervangen. In oktober 2007 zullen ruim 630 mensen hebben deelgenomen en zal het onderzoek worden afgerond. Kuenen verwacht dat in oktober de resultaten even positief zullen zijn als nu op driekwart van de rit.

De nieuwe gemiddelde bloedsuikerwaarde heeft een nieuwe naam: de geschatte gemiddelde glucose, in het Engels ‘Estimated Average Glucose’ (EAG). EAG zal worden aangeduid in millimol per liter (mmol/l), net als de bloedsuikerwaarde die patiënten zelf bepalen door middel van de vingerprik. Patiënten kunnen dan makkelijker begrijpen hoe ze de getallen moeten interpreteren.

De internationale organisaties hebben besloten de nieuwe methode onder voorbehoud in te voeren. Dit betekent dat de invoering zal plaatsvinden als de eindresultaten van het onderzoek ook positief zullen zijn. Dat verwachten ze wel.

De organisaties verwachten weinig weerstand bij de invoering van de nieuwe methode. De aanpassingen van de meetapparatuur zullen namelijk niet ingewikkeld zijn, maar slechts een kwestie van vernieuwde software. Wel zal het een paar jaar duren voordat patiënten, artsen en onderzoekers gewend zijn aan de nieuwe getallen, net zoals bijvoorbeeld het geval was bij de invoering van de euro.

Rob

Recente artikelen