Agis looft Zorgverbeteraarsprijs uit van € 25.000

0
109

Op 17 januari 2008 reikt Agis voor de eerste maal de Zorgverbeteraarsprijs uit. Dit wordt een jaarlijks terugkerend evenement met een wisselend thema. Dit jaar is het thema ‘zorg in de grote steden’. Verbeteringen kunnen bijvoorbeeld gerelateerd zijn aan ouderenzorg, allochtonenzorg, opvang dak- en thuislozen, wijkgericht werken, gezondheidscentra, opvoeding, of aan thema’s als eenzaamheid, isolement, depressie. Agis looft een prijs uit van € 25.000,- voor een reëel idee voor verbetering in de zorg.

De Zorgverbeteraarsprijs is in het leven geroepen om vooral jonge zorgverleners te stimuleren zich al vroeg in hun loopbaan bezig te houden met innovaties en vernieuwing in de zorg. De uitreiking op 17 januari is gekoppeld aan een mini-symposium over innovaties in de zorg. Er is bovendien een informatiemarkt waar jonge zorgverleners hun innovaties kunnen presenteren.