Grote bijdrage gezondheidszorg aan hogere levensverwachting

0
183

Door verbeteringen in de gezondheidszorg leven Nederlanders langer en brengen zij meer jaren in goede gezondheid door. Sinds de jaren 50 is de levensverwachting met 7 jaar toegenomen, waarvan 4 jaar door preventie en medische zorg. Gecorrigeerd voor kwaliteit van leven is dit nog meer, namelijk ongeveer vijf jaar. De opbrengst van de euro’s die binnen de gezondheidszorg worden besteed is daarmee gunstiger dan voorheen werd aangenomen. Dit concluderen Erasmus MC en RIVM in het rapport “Hoe gezond zijn de zorguitgaven?” dat vandaag aan minister Klink van VWS is aangeboden.

Jaarlijks wordt in Nederland aan de gezondheidszorg zo’n 60 miljard euro uitgegeven. Om te beoordelen of deze uitgaven een zinvolle besteding zijn, is het noodzakelijk te weten wat de opbrengsten ervan zijn. Met de komst van nieuwe technieken, zoals chirurgische ingrepen, vaccinaties, geneesmiddelen en screening, spelen preventie en zorg een steeds grotere rol bij de volksgezondheid. Hierdoor kunnen meer ziekten worden voorkomen of effectief worden behandeld. Het rendement van de zorgeuro verschilt sterk per ziektegroep, maar investeren in preventie en zorg blijkt effectief en doelmatig. Voor infectieziekten, kanker en hart- en vaatziekten is nu voor het eerst berekend wat de bijdrage van preventie en zorg aan de toegenomen levensverwachting is geweest. Daarbij is ook gekeken naar de verhouding tussen kosten en baten.Infectieziekten
Door verbeteringen in de zorg bij infectieziekten is de levensverwachting toegenomen met 1,4 jaar. De grootste gezondheidswinst werd geboekt bij tuberculose, acute bronchitis, griep (influenza) en longontsteking (pneumonie). Bovendien werd een winst van 0,2 jaar in kwaliteit van leven behaald. De totale gezondheidswinst bij infectieziekten komt daarmee op 1,6 jaar in goede gezondheid. Deze gezondheidswinst werd gerealiseerd tegen een gemiddeld kostenbedrag van 3.800 euro per kwaliteitsgecorrigeerd levensjaar.

Hart- en vaatziekten
Door de verbeterde gezondheidszorg bij hart- en vaatziekten is de levensverwachting toegenomen met twee jaar, en de kwaliteitsgecorrigeerde levensverwachting met iets meer dan drie jaar. Een belangrijk deel van de gezondheidswinst hangt samen met een daling van het aantal beroerten. Per kwaliteitsgecorrigeerd levensjaar bedragen de kosten van gezondheidszorg bij hart- en vaatziekten gemiddeld 2.000 euro.

Kankers
De totale winst in kwaliteitsgecorrigeerde levensverwachting door verbeteringen in gezondheidszorg bij kankers is voor mannen 0,3 en voor vrouwen 0,8 jaar. Het aanzienlijke verschil tussen mannen en vrouwen komt geheel voor rekening van borstkanker. Bij deze ziekte is de kwaliteitsgecorrigeerde levensverwachting met 0,6 jaar toegenomen door de invoering van het bevolkingsonderzoek en de komst van nieuwe behandelmogelijkheden .Voor het totaal van de kankers bedragen de kosten rond de 18.000 euro per kwaliteitsgecorrigeerd levensjaar.