Militairen bouwen met spoed nood-IC Enschede MST door Acinetobacter Baumannii

3
796

Een militaire eenheid uit Ermelo gaat op de parkeerplaats van het ziekenhuis Medisch Spectrum Twente in Enschede een noodvoorziening voor de intensive care opbouwen. Op de bestaande ic-afdeling is een resistente bacterie gevonden die vooral gevaarlijk is voor mensen met een verminderde weerstand.

Op de besmette ic liggen nu veertien patienten. Die blijven er tot de laatste van hen is ontslagen. Dat kan wel drie maanden duren, denkt het ziekenhuis.

Tot die tijd blijft het MST aangewezen op de noodvoorziening, een volwaardige IC met alle medische voorzieningen. De nood-ic moet morgen gebruiksklaar zijn.

UPDATE:
Het gaat om de zeldzame acinetobacter, die is meegebracht vanuit Turkije. De bacterie kan levensbedreigend zijn voor mensen met een verminderde weerstand. De bacterie is te vergelijken met een andere ziekenhuisbacterie, MRSA. Beide bacterien zijn hardnekkig en ongevoelig voor de meeste antibiotica.

De kan in ieder orgaan infecties veroorzaken, maar infecties aan de luchtwegen komen het meest voor. De bacterie kan vooral gevaarlijk zijn voor mensen die worden beademd. Vooral mensen met een verminderde weerstand lopen kans op een besmetting.

De bacterie leeft in een vochtig milieu maar kan ook zeer goed en lang overleven op droge oppervlakken.

Het is aangetoond dat op een droog formicaoppervlak de Acinetobacter gemiddeld negen dagen overleeft. Omdat de bacterie zich uitstekend in de omgeving van de patient kan handhaven, vergroot dit ook de mogelijkheid van overdracht, kolonisatie en uiteindelijk infectie. Overdracht vanuit de omgeving is dan ook mogelijk. Als een organisme zich goed in de omgeving kan vestigen, zich daar kan vermeerderen en overleven dan zal hij dit ook zeker doen. Een goede huishoudelijke reiniging is dan ook van groot belang. Acinetobacter baumannii heeft de laatste tijd voor problemen gezorgd op de intensive careafdelingen van enkele grote ziekenhuizen.

Het merendeel van deze uitbraken had een zeer persisterend karakter. Na introductie van diverse hygienemaatregelen, waaronder reinigings- en diverse uiteenlopende rigoreuze desinfectieprocedures, werden de epidemieen tot staan gebracht.

Tijdens een symposium, gewijd aan dit onderwerp, kwam naar voren dat het vaak ontbrak aan een goede huishoudelijke reiniging. Indien reiniging goed wordt uitgevoerd, kan dit een einde van het probleem betekenen. Invoeren van routinematige desinfectie op de intensive care afdelingen ter voorkoming van overdracht van resistente micro-organismen mag niet in de plaats komen van een slechte reiniging. Indien na een huishoudelijke reinigings procedure nog steeds Acinetobacter kan worden aangetoond, zou desinfectie geïndiceerd zijn nadat met zekerheid is vastgesteld dat een juiste schoonmaakprocedure is gevolgd.

In het najaar van 2000 waren er 3 instellingen in het noorden van het land betrokken bij een epidemie met multiresistente Acinetobacter baumannii (MRAB), waaronder Revalidatiecentrum Beatrixoord in Haren. Uit gegevens van het resistentiepeilingsproject van het RIVM, waarin 8 streeklaboratoria participeren, bleek dat deze epidemische stam nog maar zelden geïsoleerd was in Nederland. Omdat er aanwijzingen waren voor transmissie van de stam binnen Beatrixoord, werd aanvullend onderzoek verricht. Dit bracht gelukkig geen verdere verspreiding van de epidemische stam aan het licht.

3 REACTIES

Comments are closed.