Onnodige handelingen in de zorg ten koste van patiënt en efficiency

0
192

Verpleegkundigen en verzorgenden verrichten regelmatig handelingen waarvan inmiddels is aangetoond dat ze beter achterwege gelaten kunnen worden. De zorg aan patienten en clienten kan dus efficienter en effectiever. Dat stelt het Landelijk Expertisecentrum Verpleging & Verzorging (LEVV) in een rapport dat vandaag tijdens het LEVV Congres gepresenteerd wordt.

Een voorbeeld van een dergelijke onnodige handeling, in feite een ritueel, is het routinematig scheren van een patient voorafgaande aan de operatie. Scheren is niet alleen erg tijdrovend maar bezorgt de patient ook overlast. Aangetoond is dat de infectiekans die men ermee denkt te verminderen, in de praktijk niet afneemt. Een ander voorbeeld is het routinematig fixeren van clienten in verpleeghuizen om te voorkomen dat ze uit bed vallen. Het achterwege laten van deze handeling leidt niet tot meer valincidenten.Wetenschappelijke kennis is in de verpleging en verzorging nog geen gemeengoed. Veel verpleegkundige en verzorgende handelingen zijn niet wetenschappelijk onderbouwd omdat er nog weinig van deze zogenoemde evidence beschikbaar is, zeker in vergelijking met de medische wetenschap. Verplegingswetenschap is een relatief jonge wetenschap. Maar als die wetenschappelijke kennis er wel is, wordt hij toch niet altijd toegepast. Verpleegkundigen en verzorgenden baseren hun handelingen vaak op opleiding en ervaring. Het blijkt moeilijk om in de zorg oude gewoonten los te laten en nieuwe aan te nemen. De handelingen zijn als het ware rituelen geworden.

Verpleegkundigen en verzorgenden vormen de grootste beroepsgroep (ruim 400.000) in de gezondheidszorg. Zij staan heel dicht bij de patienten. De manier waarop zij hun beroep uitoefenen is dan ook van groot belang voor de kwaliteit en efficiency van de zorg.
Het overzicht van zinloze of zelfs schadelijke rituelen die het genoemde rapport biedt, kan een bijdrage leveren aan het uitbannen van deze handelingen. Daarnaast biedt het rapport handvatten om rituelen te doorbreken en nieuwe werkwijzen in de zorg succesvol door te voeren.

Over het Landelijk Expertisecentrum voor Verpleging & Verzorging
Het Landelijk Expertisecentrum voor Verpleging & Verzorging (LEVV) is een onafhankelijk kenniscentrum dat zich richt op kwaliteitsverbetering van de zorg door de beroepsuitoefening van verpleegkundigen en verzorgenden te versterken. Daartoe verzamelt het LEVV kennis uit wetenschap en praktijk en maakt die toepasbaar in het dagelijks werk. Hiermee wil het LEVV bijdragen aan een efficientere en betere zorg voor de patient.
Links:

Vorig artikelMuisarts
Volgend artikelEuthanasie voor beginners
Ik heb mij gespecialiseerd in interactief nieuws voor zorgverleners, zodat zorgverleners elke dag weer op de hoogte zijn van het nieuws wat voor hen relevant kan zijn. Zowel lekennieuws als nieuws specifiek voor zorgverleners en voorschrijvers. Social Media, Womens Health, Patient advocacy, patient empowerment, personalized medicine & Zorg2.0 zijn voor mij speerpunten om extra aandacht aan te besteden. Ik studeerde Fysiotherapie en Health Care bedrijfskunde. Ik heb veel ervaring in diverse functies in de medische- , farmaceutische industrie en de gezondheidszorg. En heb brede medische kennis van de meeste specialismen in de zorg. Ik ga jaarlijk naar de meeste toonaangevende medisch congressen in Europa en Amerika om mijn kennis up-to-date te houden en bij te blijven op de laatste ontwikkelingen en innovaties De berichten van mij op deze weblog vormen geen afspiegeling van strategie, beleid of richting van een werkgever noch zijn het werkzaamheden van of voor een opdrachtgever of werkgever.