Hartstichting investeert 14 miljoen euro in vernieuwend onderzoek

0
150

De Nederlandse Hartstichting heeft in 2007 een bedrag van 14 miljoen euro toegewezen aan 51 nieuwe onderzoeksprojecten. Het ontrafelen van de oorzaken van hart- en vaatziekten is noodzakelijk om hart- en vaatziekten te kunnen voorkómen en behandelen.

De erfelijke basis van kamerfibrilleren na een hartinfarct

Eén van de toegewezen onderzoeksprojecten richt zich op kamerfibrilleren na een hartinfarct. Veel mensen die sterven na een hartinfarct, overlijden aan de gevolgen van deze hartritmestoornis. Iemands risico op kamerfibrilleren is groter als een naaste in de familie plotseling is overleden. Kamerfibrilleren na een hartinfarct is dus (mede) erfelijk bepaald. Mevrouw dr. C.R. Bezzina (AMC, Amsterdam) wil de erfelijke afwijkingen opsporen die gepaard gaan met een verhoogde kans op kamerfibrilleren na een hartinfarct. Met de ontdekking van deze erfelijke afwijkingen hopen de onderzoekers in de toekomst te kunnen voorspellen bij welke mensen kamerfibrilleren na een hartinfarct op kan treden. De beoogde onderzoeksresultaten maken het mogelijk deze mensen op maat te behandelen.Bloedonderzoek als voorspeller van naderend hartinfarct

Een ander project richt zich op slagaderverkalking, één van de belangrijkste oorzaken van hart- en vaatziekten. Dit langdurige proces leidt tot vernauwingen in slagaders (plaques) en kan een hartinfarct tot gevolg hebben. Meestal is een hartinfarct het gevolg van een opengescheurde plaque. Op dit moment is het niet mogelijk te voorspellen wie wanneer getroffen wordt door een hartinfarct. Dr. H. Boersma (Erasmus MC) gaat onderzoeken of bepaalde stoffen in het bloed het risico van een naderend hartinfarct kunnen bepalen. De verwachte onderzoeksresultaten moeten het mogelijk maken te voorspellen of iemand binnen een aantal weken een hartinfarct zal krijgen.

Met bijna 45.000 sterfgevallen per jaar vormen hart- en vaatziekten nog altijd doodsoorzaak nummer één in ons land. Daarnaast telt Nederland naar schatting 1 miljoen hart- en vaatpatienten. Als belangrijke aanjager van wetenschappelijk onderzoek investeert de Nederlandse Hartstichting minimaal 50% van haar netto inkomsten in nieuw onderzoek naar hart- en vaatziekten.