Stuur lastige patiënten maar gewoon weg

1
217

Naast rechten kennen patienten ook plichten. Zo moeten patienten zich houden aan algemeen geldende omgangsvormen. Ze mogen geen schade toebrengen aan de zorgverlener. Daarnaast hebben patienten de plicht zich te verzekeren en hun premie te betalen. Patienten moeten echter ook actief meewerken aan hun behandeling. Dit betekent dat patienten de zorgverlener zo volledig mogelijk inlichten en zich houden aan afspraken.

De Raad voor de Volksgezondheid en Zorg (RVZ) heeft nagegaan welke nieuwe maatregelen wenselijk zijn om de eigen verantwoordelijkheid van patienten voor hun gezondheid en voor de zorg die aan hen wordt gegeven te stimuleren. Tot zulke maatregelen hoort een verruiming van de mogelijkheid om de behandelovereenkomst te beeindigen als de patient zich niet houdt aan algemene fatsoensnormen. Vanzelfsprekend behoudt een patient recht op zorg. De behandelend arts is in geval van beeindiging van de behandelovereenkomst gehouden voor zijn patient een vervangend aanbod te zoeken. Een andere mogelijkheid is het eenzijdig bijstellen van het behandelplan als de patient behandelafspraken niet nakomt.Financiele sancties, zoals een hoger eigen risico, hogere eigen bijdrage of hogere premies wijst de RVZ af omdat de effecten daarvan negatief zijn. Financiele prikkels in de vorm van extra accijns op ongezonde producten, zoals alcohol, tabak en fastfood acht de RVZ wel effectief. De RVZ meent dat zo het gebruik van deze producten kan worden teruggedrongen en daarmee het beroep op de gezondheidszorg kan worden voorkomen.

Vorig artikelVrouw overlijdt na bloedtransfusie
Volgend artikelSpoedarts aan huis
Ik heb mij gespecialiseerd in interactief nieuws voor zorgverleners, zodat zorgverleners elke dag weer op de hoogte zijn van het nieuws wat voor hen relevant kan zijn. Zowel lekennieuws als nieuws specifiek voor zorgverleners en voorschrijvers. Social Media, Womens Health, Patient advocacy, patient empowerment, personalized medicine & Zorg2.0 zijn voor mij speerpunten om extra aandacht aan te besteden. Ik studeerde Fysiotherapie en Health Care bedrijfskunde. Ik heb veel ervaring in diverse functies in de medische- , farmaceutische industrie en de gezondheidszorg. En heb brede medische kennis van de meeste specialismen in de zorg. Ik ga jaarlijk naar de meeste toonaangevende medisch congressen in Europa en Amerika om mijn kennis up-to-date te houden en bij te blijven op de laatste ontwikkelingen en innovaties De berichten van mij op deze weblog vormen geen afspiegeling van strategie, beleid of richting van een werkgever noch zijn het werkzaamheden van of voor een opdrachtgever of werkgever.

1 REACTIE

Comments are closed.