Kleinste en zeer gespecialiseerd ziekenhuis met sluiting bedreigd

0
235

Het kabinet heeft gisteren besloten het voorstel van minister Klink van volksgezondheid over te nemen. Hij zei tijdens overleg met de Tweede Kamer dat kleine ziekenhuizen niet benadeeld mogen worden door de nieuwe manier van financieren van ziekenhuiszorg die volgend jaar wordt ingevoerd. Daarbij vervalt de toeslag die er nu is voor kleine ziekenhuizen met een spoedopvang. Daarvoor in de plaats komt een algemene toeslag voor alle ziekenhuizen met een spoedopvang. Ziekenhuizen met een afdeling spoedeisende hulp op het platteland kunnen vanaf volgend jaar mogelijk toch extra geld tegemoet zien om deze acute zorg ook buiten kantooruren beschikbaar te houden. Hierdoor wordt De Sionsberg gekort op de . Zet minister Klink zijn besluit door dan bestaat een reeel gevaar voor het ziekenhuis met tot gevolg een minder toegankelijke gezondheidszorg, massaontslag, nog meer woningleegstand en vertrek van toeleveringsbedrijven.

De Sionsberg is het kleinste ziekenhuis maar blinkt ook uit door uitstekende verpleegkundige zorg, goede specialismen, innovatie en samenwerking met de huisartsen in de regio (Bron: weekblad Elzevier). Manager Ids Jousma: “Wij werken kleinschalig. Goed in wat wij doen en duidelijk in wat wij niet doen.”
De oogspecialisten behoren al jaren tot de top van Nederland en de Bonifacius Hoofdpijnkliniek geniet zelfs wereldwijd bekendheid. De goede samenwerking met de huisartsen leidt er nu zelfs toe dat zij bij De Sionsberg intrekken. Door de realisatie van een Spoed Medische Opvang wordt spoedzorg 24 uur per dag gegarandeerd. Ook De Sionsberg kon niet onder een fusie uitkomen maar heeft bewust gekozen te fuseren met regionale verzorging- en verpleeghuizen zodat de lijnen kort blijven.

Door alle facetten van deze Zorggroep Pasana kritisch tegen het licht te houden heeft men flink kunnen bezuinigen op de overhead. Helaas wordt dit uitstekende resultaat en voorbeeld voor vele ziekenhuizen beloond door een korting van 3,4 miljoen euro. Dit is meer dan 10% van de totale begroting van De Sionsberg.