Vermindering CO2 uitstoot door verpakking ziekenhuisafval

Array

Door klimaatvriendelijke verpakkingen voor ziekenhuisafval te gebruiken kan jaarlijks de uitstoot van het broeikasgas CO2 met 7.600.000 kilo worden teruggedrongen. Dat is berekend door het bureau IVAM van de Universiteit van Amsterdam. Specifiek ziekenhuisafval wordt gescheiden van ander afval ingezameld. Momenteel wordt dit materiaal afgevoerd in kunststof verpakkingen naar een speciale verbrandingsoven waar het (verplicht) met verpakking en al wordt verbrand.

Sinds enige tijd wordt door Van Egmond een nieuwe verpakking op de markt gebracht uit massief watervast karton, die ruimschoots aan alle strenge veiligheidseisen voldoet. De milieueffecten van het gebruik van de twee verschillende verpakkingen (massief karton en kunststof) zijn met een LCA(Levens Cyclus Analyse) in kaart gebracht.CO2 komt vrij bij de verbranding van fossiele brandstoffen, zoals steenkool, aardgas en aardolieproducten (zoals kunststof verpakkingen). Véél minder CO2 komt vrij bij de productie en (verplichte) verbranding van massief kartonnen verpakking, dat beschouwd wordt als biomassa.

Door overstap van kunststof afvalvaten naar de nieuwe massief kartonnen verpakkingen is er door de gezondheidszorg een enorme winst te behalen in de strijd tegen het verontrustende broeikaseffect. Van de ene op de andere dag. Zo bespaart de Rijksuniversiteit Groningen door het gebruik van deze klimaatverantwoordelijke verpakkingen al geruime tijd zo’n 17.000 kg CO2 equivalenten per jaar en het Atrium Medisch Centrum niet minder dan 100.000 kg op jaarbasis.

Recente artikelen