Rol voor Bedrijfsleven stimulering werknemersvrijwiligerswerk.

0
204

Door vergrijzing en toenemende arbeidsparticipatie van vooral vrouwen verwachten vrijwilligersorganisaties en zorgorganisaties de komende jaren een tekort aan en overbelasting van vrijwilligers. Nieuw onderzoek van het SCP bevestigt dit twee jaar oude 'nieuws'. Overheid, zorgorganisaties en vrijwilligersorganisaties moeten hun verantwoordelijkheid nemen. Het bedrijfsleven zou een belangrijke rol kunnen spelen met het stimuleren van werknemersvrijwiligerswerk.

Nadat het duidelijk is geworden dat de professionele zorg in de problemen zit, wordt eens te meer duidelijk dat de vrijwillige zorg ook in het nauw komt te zitten. Beide problemen staan garant voor (nog meer) zorgwekkende toestanden in de zorg. Tot nu toe was het vergrijzende vrijwilligersbestand in staat om in grote lijnen tegemoet te komen aan de zorgvraag. Vanwege toenemende arbeidsparticipatie en door gebrekkige erkenning en waardering van de (vrijwillige) zorg kan het aankomende tekort niet zo maar aangevuld worden.

Zowel zorgorganisaties, vrijwilligersorganisaties als de overheid kunnen verbetering brengen in de situatie. Nu meer besteedbare tijd (van vrouwen) naar arbeidsparticipatie gaat, moet de overheid grenzen stellen aan wat de vrijwilliger mag doen en de arbeidsparticipatie in de professionele zorg bevorderen. Deze helderheid voorkomt onzekerheid bij vrijwilligers, verbetert de samenwerking tussen professionals en vrijwilligers, en voorkomt beschadiging van het imago van de zorgvrijwilliger. Tegelijkertijd kunnen zorgorganisaties hun vrijwilligers beter betrekken bij de inrichting van het werk, zodat vrijwilligers zich meer gewaardeerd voelen.

Nieuwe vrijwilligers
Ook nieuwe doelgroepen vrijwilligers kunnen (gedeeltelijk) verlichting brengen. Dit kan zodra vrijwilligersorganisaties en zorgorganisaties meer inspelen op de eisen die de moderne vrijwilliger stelt aan zijn vrijwilligerswerk. Die moderne vrijwilliger wil kortere klussen doen of slecht een korte periode aan de slag. Ook zijn er, om een veelheid aan redenen, nog weinig allochtone vrijwilligers. Hoewel de vergrijzing een probleem is, levert hij ook kansen op. De jongere ouderen die de overstap van werk naar pensionering moeten maken, vormen een groep die heel goed vrijwilligerswerk in de zorg zou kunnen doen. Daar ligt ook een taak voor overheid en bedrijfsleven. Mensen die tijdens hun beroepsloopbaan vrijwilligerswerk doen, blijken dat vaak ook na hun pensionering te doen. Met werknemersvrijwilligerswerk en stimulering van vrijwilligerswerk worden zo drie vliegen in een klap geslagen. Bedrijfsleven en overheid tonen zich maatschappelijke betrokken, ze verlichten rechtstreeks de zorgbehoefte en ze zorgen indirect ook nog eens voor een actief vrijwilligersbestand van gepensioneerde jongere ouderen in de zorg.

Wmo
Voor de zorgtaken die binnen Wmo zijn geformuleerd geldt dat gemeenten de samenwerking met vrijwilligersorganisaties zo snel mogelijk goed moeten oppakken. Op het moment dat de lokale rol van vrijwilligersorganisaties duidelijk is, zal er meer samenwerking mogelijk zijn en dan kunnen de vrijwilligersorganisaties op een professionelere manier de coördinatie van de vrijwilligers oppakken. Dit komt het vrijwilligersbeleid (verzekeringen, vergoedingen, erkenning en waardering) ook ten goede. Vrijwilligersorganisaties zullen bij samenwerking meer stem hebben in de rol die zij binnen de zorg kunnen en willen oppakken.

Vorig artikelOrbis Medisch en Zorgconcern en Sodexo tekenen vijfjarig contract
Volgend artikelHuisarts & BTW (en niet de LHV)
Ik heb mij gespecialiseerd in interactief nieuws voor zorgverleners, zodat zorgverleners elke dag weer op de hoogte zijn van het nieuws wat voor hen relevant kan zijn. Zowel lekennieuws als nieuws specifiek voor zorgverleners en voorschrijvers. Social Media, Womens Health, Patient advocacy, patient empowerment, personalized medicine & Zorg2.0 zijn voor mij speerpunten om extra aandacht aan te besteden. Ik studeerde Fysiotherapie en Health Care bedrijfskunde. Ik heb veel ervaring in diverse functies in de medische- , farmaceutische industrie en de gezondheidszorg. En heb brede medische kennis van de meeste specialismen in de zorg. Ik ga jaarlijk naar de meeste toonaangevende medisch congressen in Europa en Amerika om mijn kennis up-to-date te houden en bij te blijven op de laatste ontwikkelingen en innovaties De berichten van mij op deze weblog vormen geen afspiegeling van strategie, beleid of richting van een werkgever noch zijn het werkzaamheden van of voor een opdrachtgever of werkgever.