Ziekenbode wordt www.zorgbode.nl

Inmiddels heb ik meer dan 600 reacties binnen op de enquete zoals deze op de website www.ziekenbode.nl te vinden is. Het blijkt dat velen het woord ziek in de naam te beladen vinden. Door een stom toeval , omdat er iemand op het net de naam per ongeluk veranderd had in zorgbode, heb ik direct deze naam vastgelegd want deze naam dekt de lading nog veel meer. Ik probeer met zorg een goede website te maken die alles biedt waarmee je te maken krijgt als je zorg nodig hebt. Al met al hoop ik dat dze naam over een jaar een begrip is voor allen die op een of andere manier met zorg te maken krijgen. Het woord ,,bode,, werd door enkelen als oubollig ervaren maar een bode is iemand die berichtgeving verzorgt en als zodanig past hij uitstekend achter het woord zorg en ik denk nogmaals gezegd dat dit een uitstekende naam is.

Recente artikelen