www.regelhulp.nl: Digitaal loket voor zorg, zekerheid en welzijn van start

0
230

www.regelhulp.nl is een soort routeplanner (webloket) voor chronisch zieken, gehandicapten en ouderen en helpt bij het vinden van de juiste voorzieningen en organisaties. Het gaat om voorzieningen in de zorg en sociale zekerheid. Zoals bijvoorbeeld een aangepaste fiets of een rolstoel, maar ook zorg uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) of een WIA-uitkering.

Regelhulp:

 • Helpt u om voorzieningen te vinden.
 • Geeft van iedere voorziening een korte beschrijving.
 • Gebruikt de officiële aanvraagformulieren.
 • Toetst of u voldoet aan de algemene voorwaarden om de voorziening aan te vragen.
 • Verwijst u naar organisaties die u verder kunnen helpen.

www.regelhulp.nl is de naam van een website waar de burger in één keer aanvragen kan indienen voor voorzieningen van Awbz, Cwi, Uwv en Wmo. Aanvragers en anderen die contact willen, kunnen op vier manieren de website in:

1. via de aard van hun aandoening,

2. de behoeften (bijvoorbeeld aan aangepast openbaar vervoer) die men heeft

3.  de wet waarover men contact wil en

4. de gemeente waar men woont. 

Het Ministerie van WVS ontving op donderdag 27 maart twee prestigieuze prijzen voor de genoemde website, zo vertelde een glunderende Mathijs van Hall, die op VWS deze website coördineert. Hij deed zijn verhaal tijdens het congres over indicatiestelling op 28 maart (zie ook het eerste bericht hierboven). In de loop van dit jaar start een grote publiekscampagne via de massamedia om alle Nederlanders te wijzen op de website. De enige partij die dwars ligt is de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Die wil aparte websites per gemeente. Op dit moment is een aantal gemeenten al aangesloten op de genoemde website. VWS hoopt dat vele zullen volgen. De genoemde instanties voor indicatiestelling, uitkeringen en zorg doen wel allemaal mee met hun regionale kantoren. Heb je vijf minuten? Surf dan een keer naar www.regelhulp.nl en geniet professioneel. Por daarna je gemeente op om zich aan te sluiten bij deze website.

Regelhulp helpt u bij het vinden van de voorzieningen die u nodig hebt. Daarvoor zijn op de website vier ingangen gemaakt. Neem de ingang die het beste bij u past:

 1. Mijn situatie

  Kies voor de situatie die het beste aansluit bij uw eigen situatie. Voorbeelden zijn: ‘een handicap hebben‘, ‘uit het ziekenhuis komen‘ en ‘ouder worden‘. U ziet op welke gebieden hulp mogelijk is. Bijvoorbeeld werk, wonen, vrije tijd, vervoer. Kies voor een van die gebieden. U kunt later een ander gebied bekijken. Er verschijnt een overzicht van oplossingen die in uw situatie mogelijk zijn.

 2. Soort hulp

  Kies een gebied waarop u hulp nodig hebt, bijvoorbeeld werk, wonen, vrije tijd of vervoer. Regelhulp toont u binnen dit gebied de voorzieningen die bij u passen.

 3. Organisaties

  Weet u al bij welke organisatie u moet zijn? In Regelhulp kunt u voorzieningen aanvragen van het CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg), het CWI (Centrum voor Werk en Inkomen), het UWV (Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen) en van diverse gemeenten.

 4. Voorzieningen

  Via deze ingang krijgt u een overzicht van alle voorzieningen die in Regelhulp zijn beschreven. Een deel van deze voorzieningen kunt u rechtstreeks via de website aanvragen. Dit zijn de voorzieningen waarachter een boodschappenmandje staat.

Voor iedere voorziening gelden voorwaarden. U krijgt de voorziening alleen als u aan die voorwaarden voldoet. Voordat u een formulier invult, krijgt u een paar vragen. Daarmee toetst Regelhulp globaal of u in aanmerking komt.

De organisatie die de voorziening aanbiedt, behandelt uw aanvraagformulier en de eventuele extra gegevens die u op moet sturen. U hoort vervolgens van deze organisatie of u recht hebt op de voorziening. U kunt geen rechten ontlenen aan de algemene toetsing van Regelhulp.

Wat gebeurt er met mijn persoonlijke gegevens?

Wie zijn verantwoordelijk?

Regelhulp is een initiatief van:

 • het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS);
 • het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW);
 • het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV);
 • het Centrum voor Werk en Inkomen (CWI);
 • het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ).

 Bron: PH & Medicalfacts