Agendia benoemt oncoloog Richard A. Bender tot vice-directeur en Chief Medical Officer

Leider op het gebied van moleculaire kankerdiagnostiek versterkt het Amerikaanse management tegelijk met aanwezigheid aldaar   Agendia BV, wereldleider op het zich snel ontwikkelende gebied vanmoleculaire kankerdiagnostiek, maakt vandaag bekend dat dr. Richard A. Bender(lid van de ACP) is benoemd tot de functie van vice-directeur en ChiefMedical Officer (CMO). Dr. Bender zal rechtstreeks verantwoording afleggenaan algemeen directeur dr. Bernhard Sixt en zal verantwoordelijk zijn voorhet aansturen van alle medische activiteiten binnen Agendia, wat eenintegrale rol inhoudt in het definiëren van de strategische visie van het
bedrijf tijdens haar uitbreiding in Amerika met een Agendia Inc.-kantoor in Californië gedurende de komende maanden.
   

"We zijn verheugd een gecertificeerde oncoloog van dr. Benders kaliber te ogen toevoegen aan ons managementteam," zei dr. Sixt. "We zijn ervanovertuigd dat dr. Bender's uitgebreide ervaring een belangrijke rol zal spelen in de strategische planning van het bedrijf en ook in de uitvoeringvan onze klinische programma's tijdens onze uitbreiding in Amerika en het gebruik van onze diagnostische service MammaPrint(R) door patiënten uitAmerika."

   "We zijn erg blij dr. Bender te mogen verwelkomen in het team van Agendia," zegt dr. Jan Groen, Chief Operating Officer van Agendia. "Zijnreputatie en brede ervaring op het gebied van oncologie, behandelingen incluis, nieuwe geneesmiddelen en genoomonderzoeken zullen zeer waardevolvoor ons bedrijf blijken tijdens de uitbreiding van onze aanwezigheid
wereldwijd."

   "Ik vind het een uitdaging om bij Agendia te komen werken tijdens zo'n cruciale en spannende periode binnen de ontwikkeling van het bedrijf," zegtdr. Bender. "Hun door de FDA goedgekeurde borstkankerprognosetest MammaPrint laat duidelijk zien dat Agendia een belangrijke diagnostische aanbieder aanhet worden is op het gebied van borstkankerbeheersing. De veelbelovende
toekomstige oncologische producten van het bedrijf en de verregaande aanwezige expertise laten zien dat Agendia een goede positie heeft ominnovatieve kankerdiagnostiek naar patiëntenzorg te brengen."

   Dr. Benders meest recente functie was vice-directeur en Chief Medical Officer bij Spectrum Pharmaceuticals, Inc., een bedrijf uit Irvine,Californië dat oncologische geneesmiddelen ontwikkelt. Dr. Bender heeft verscheidene sleutelposities binnen de zorgindustrie bekleed, waarondermedisch directeur van de oncologische afdeling van Quest Diagnostics, Inc., waar hij betrokken was bij de ontwikkeling van nieuwe biologische merkers engenoomonderzoeken. Vóór zijn functie bij Quest werkte hij bijna twintig jaar
voor Kaiser Permanente waar hij gewerkt heeft aan hun klinische oncologische programma.

Dr. Bender heeft ook in het bestuur gezeten van het San Diego Hospice ende American Cancer Society, en dienst gedaan als klinisch docent aan de SanDiego School of Medicine van de Universiteit van Californië. Hij verkreegzijn medische titel aan de UCLA School of Medicine waarna hij eenspecialistische opleiding interne geneeskunde volgde aan het UCLA-Harbor General Hospital. Zijn subspecialisatie betrof hematologie/oncologie aan hetNational Cancer Institute waar hij drie van de zes jaar dat hij daar werkte
senior onderzoeker in de geneesmiddelenbranche was.

Dr. Bender is nog steeds klinisch docent aan de Irvine School of Medicine van de Universiteit van Californië, mederedacteur van het internationaleoncologische vakblad Anti-Cancer Drugs, en werkt als expert peer-reviewer in oncologie voor de Medical Board of California.

Agendia BV, gevestigd in Amsterdam, Nederland, is een wereldleider op hetgebied van gen-expressie-gebaseerde diagnostiek. Met drie producten op demarkt en een groeiend marktaandeel richt de onderneming zich op deontwikkeling en commercialisering van diagnostische testen gebruikmakend vantumorgen-expressie-profielen. Agendia was het eerste bedrijf dat FDA-goedkeuring kreeg voor haar borstkankertest – MammaPrint(R) – dat hetrisico op terugkeer van borstkanker voorspelt. Haar tweede microarray
product, CupPrint(R)(i), is een diagnostische test die de oorsprong van een etastase identificeert in een kankertype genoemd "Cancer of UnknownPrimary". Agendia presenteerde tevens onlangs haar nieuwe prognostische test voor darmkanker, ColoPrint(R), welke momenteel verdere validatie ondergaat.Agendia onderhoudt nauwe banden met vooraanstaande academische centra over de
hele wereld om hoogtechnologische diagnostische tests voor kanker te ontwikkelen. Agendia biedt ook zijn deskundigheid aan farmaceutische enbiotechnologische bedrijven die gericht zijn op ontwikkeling van hoogeffectieve geneesmiddelen op het gebied van de oncologie. Meer informatieover Agendia is te vinden op www.agendia.com.

   (i) CupPrint(R) is gebaseerd op een licentie van de TUO gegevensbank van AviaraDx

Recente artikelen