Achmea Vitale: verzuim in Nederland kan naar 2%

0
302

Werken aan werklust! Met deze boodschap gaat Achmea Vitale vanaf maandag 7 april de buitenwereld laten zien dat een inspirerende werkomgeving leidt tot hoge medewerker- en klanttevredenheid. Waarbij het verzuim binnen een bedrijf kan dalen tot 2%.
Verzuim kent sterke bedrijfsculturele aspecten. Verzuim kost Nederlandse bedrijfsleven circa 14 miljard euro per jaar (zie voetnoot). Nog afgezien van de kosten die een werkgever heeft omdat hij mensen inhuurt die minder goed zijn ingewerkt dan zijn eigen werknemers.

Motivatie, inspiratie, betrokkenheid: allemaal factoren die verzuim direct beïnvloeden. Anders gezegd, het gebrek eraan zorgt voor het overgrote deel van het verzuim. "Je hoeft niet 100% gezond te zijn om 100% werklust te hebben", aldus Peter van Kleij, algemeen directeur Achmea Vitale. "Waar het om gaat is dat je je als individu voelt aangesproken op die zaken die je motivatie, inspiratie en energie aanboren, kortom je werklust beïnvloeden".

Ketenzorg
Achmea Vitale gaat zich samen met de andere onderdelen van Achmea actief richten op het verhogen van het rendement van de hele organisatie. "Denk hierbij aan het gericht samenwerken om werknemers sneller weer op de werkplek te krijgen", aldus Van Kleij. "Zorgverzekerden van Achmea worden al veel langer via zorgbemiddeling zo snel mogelijk geholpen. Gezamenlijk slaan we nu de handen ineen om ook voor de werkgeversmarkt – door een intensieve samenwerking tussen bijvoorbeeld bedrijfsarts en huisarts – mensen snel weer aan de slag te krijgen". Deze ingeslagen weg is inmiddels ook bevestigd door het rapport van het Verbond van Verzekeraars, dat eerder deze week werd gepubliceerd.

1) Loonsom werknemers in Nederland = 275 miljard euro, huidig verzuim circa = 5% per jaar
bron: Centraal Bureau voor Statistiek, Centraal Economisch Plan 2007/2008