Communicatie in de zorg: Patiënten willen één centraal aanspreekpunt

Array

Sinds afgelopen maandag kunnen patiënten via een meldpunt van de Nederlandse Patienten en Consumenten Federatie (NPCF) kenbaar maken hoe zij denken over klantvriendelijkheid in ziekenhuizen. Tot nu toe maakten al 1000 mensen gebruik van deze mogelijkheid. Belangrijkste conclusie tot nu toe: patienten willen één centraal loket voor hun informatie over hun ziekte en behandeling. 

Volgens een NPCF woordvoerder had ongeveer 60 procent van de bellers kritiek. Van de personen die opgenomen waren geweest, beklaagde 52 procent zich over de versnipperde informatievoorziening. Iets meer dan 40 procent vond het hinderlijk dat patiënten steeds opnieuw hun verhaal moesten vertellen, soms wel tien keer per opname. Bijna 40 procent van de respondenten was van mening dat artsen en ander medisch personeel te weinig tijd besteedden aan goede voorlichting aan de patiënt. Een meerderheid (72 procent) van de opgenomen patiënten was wel tevreden over de manier waarop het ontslag uit het ziekenhuis was geregeld. De patiënten kregen goede informatie over bijvoorbeeld de medicijnen die ze moesten blijven slikken en bijvoorbeeld over de inschakeling van thuiszorg. Van de patiënten die via een polikliniek waren geholpen, vond 23 procent het lastig dat afspraken voor verschillende behandelingen in het ziekenhuis niet via één centraal loket konden worden gemaakt.

Marieke Timmer

Marieke Timmer kan voor een serieus gezondheidsprobleem niet zonder de hulp van een echte zorgprofessional. Net zo goed als u voor het uitwerken van een communicatieplan, het ontwerpen van een logo, het bouwen van een website of het schrijven van een nieuwsbrief of folder op patienthoogte eigenlijk niet zonder de kwaliteiten van een communicatieprofessional kunt. Maar dan natuurlijk wel een met kennis van de zorgsector!

Recente artikelen