Dhr. prof. dr. Y.M. Pinto (1965) is benoemd tot hoogleraar Moleculaire Biologie van Hartfalen aan de Faculteit der Geneeskunde van de Universiteit van Amsterdam (AMC-UvA).

Dhr. prof. dr. Y.M. Pinto (1965) is benoemd tot hoogleraar Moleculaire Biologie van Hartfalen aan de Faculteit der Geneeskunde van de Universiteit van Amsterdam (AMC-UvA).

Het onderzoek van Yigal Pinto richt zich op hartfalen, een zeer veel voorkomend ziektebeeld. Ondanks het frequente voorkomen is de huidige benadering van dit probleem nog betrekkelijk ouderwets, doordat het niet mogelijk is om dit ernstige probleem te zien aankomen: de gangbare diagnostiek en behandeling wacht in feite tot de hartspier voldoende is verslechterd om klachten en afwijkingen te laten zien. Pinto gaat ervan uit dat er al ver voordat er klachten zijn, specifieke moleculaire mechanismen in de hartspier worden ingeschakeld. Het opsporen van dergelijke moleculaire mechanismen maakt een vroege behandeling mogelijk voordat er klachten zijn en maakt het mogelijk om het effect van nieuwe behandelingen beter in te schatten. Het vertalen van geavanceerde moleculaire inzichten naar de klinische praktijk staat dan ook sterk in de belangstelling: recentelijk verwierf Pinto in dit kader een subsidie van 20 miljoen euro van het Center for Translational Molecular Medicine om met een groot consortium nieuwe moleculaire inzichten op het gebied van hartfalen toe te passen in de dagelijkse praktijk.

Pinto werkte van 2001 tot 2007 als cardioloog in het Medisch Ziekenhuis in Maastricht. Daarvoor was hij verbonden aan het UMC Groningen. Hij werd in 2005 benoemd als hoogleraar bij het KNAW-instituut Interuniversitair Cardiologisch Instituut Nederland (ICIN). Hij is lid van de Jonge Academie en de Raad voor Medische Wetenschappen van de KNAW.

Bron: UvA Persvoorlichting

Recente artikelen